Groen licht voor aanpassing Westerveldse Aa

Zwolle – Het college heeft besloten groen licht te geven voor de herinrichting van het gebied oostelijk van Oosterenk tussen het Roodhuizerpad en de Kuyerhuislaan. Het bouwplan voorziet in plaatsing van drie fietsbruggen en het vergraven van de Westerveldse Aa. Door in te stemmen met afwijken van het bestemmingsplan is er ruim baan om het gebied goed vorm te geven voor diverse bestemmingen, zoals natuur en recreatie. Zo zal er 7 hectare bos ontstaan.

In het bouwplan is voorgesteld de Westerveldse Aa te veranderen. De beek wordt enigszins versmald, zodat de stroomsnelheid hoger wordt. De brede Aa wordt hiervoor grotendeels gedempt. De beek krijgt zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers en zal op lager gelegen plaatsen mogen overstromen. In deze zogeheten bergingsgebieden ontstaat een bos van 7 hectare met voornamelijk elzen en hier en daar een berk. Aan de voet van de bomen en in de randen van het bos zullen moerasplanten opkomen. Aan de beek is een paaibaai gepland voor de voortplanting van vissen. Ook worden er diverse amfibieënpoelen aangelegd.

Langs de beek kun je straks over de gehele lengte fietsen en wandelen. Er zullen drie fietsbruggen worden geplaatst. De paden sluiten dan in het noorden aan op het Roodhuizerpad en in het zuiden op de Kuyerhuislaan. Ter hoogte van het Ronald McDonaldhuis komt ook een fietsverbinding. Er is een zogenaamde herinneringslaan in het plan opgenomen, waar particulieren bomen kunnen planten ter herinnering van bijzondere persoonlijke gebeurtenissen. Plannen voor het weer in ere herstellen van de beek dateren al weer van tien jaar terug. De beek is al eerder onder handen genomen op andere lokaties.

In april 2008 is er al een inloopbijeenkomst gehouden over de plannen. Opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het plan waar het college vandaag mee akkoord ging, Uiteraard kunnen belanghebbenden nog hun zienswijze over het plan inbrengen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer