Coronavirus - Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Coronavirus
Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Covid-vaccinatie zorgmedewerkers acute zorg start woensdag

Zwolle – De vaccinatie tegen Covid-19 gaat woensdagmiddag 6 januari van start voor een selecte groep zorgmedewerkers in de acute zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft na een oproep vanuit de ziekenhuizen 33.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld.

Voorlopig gaat het om de zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg verlenen en bij wie uitval door ziekte directe gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit. Dat zijn voornamelijk verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op de IC, SEH, Covid-afdelingen, ambulance en helikopter. Welke zorgmedewerkers een uitnodiging ontvangen, is een landelijk besluit. Wie in de (acute) zorg werkt en niet in de eerste groep zit, krijgt vanzelf een uitnodiging. ROAZ-regio Zwolle ontvangt 2155 vaccins.

Een ROAZ is een Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Alle 25 landelijke ambulancediensten zijn ingedeeld bij ROAZ-regio’s. Gezien de landelijke schaarste aan vaccins kunnen niet alle medewerkers op de IC, SEH, COVID-afdeling, ambulance en helikopter in de eerste ronde worden gevaccineerd. De verdeling gebeurt volgens een landelijk afgesproken verdeelsleutel op basis van het aantal IC-bedden en het aantal Covid-kliniekbedden conform de afgesproken aantallen per 4 januari 2021 per ziekenhuis.

De tien ROAZ’en in Nederland zorgen ervoor dat de beschikbare vaccins worden verdeeld over de ziekenhuizen en priklocaties in hun regio, zodat de zorgmedewerkers dichtbij gevaccineerd kunnen worden. In de ziekenhuizen kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande faciliteiten en structuren, zoals poliklinieken.

De vaccins worden gegeven door professionals die hiertoe bevoegd zijn, bijvoorbeeld doktersassistenten en verpleegkundigen. De zorgmedewerkers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat een hoge bescherming van 95% na twee inentingen biedt tegen het virus. Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid.

Bron: Netwerk Acute Zorg

Artikel delen: