CDA-Statenfractie blij met verbetering pleegouders

Zwolle – Gedeputeerde Staten (GS) hebben een actieplan gepresenteerd om knelpunten en problemen in de pleegzorg op te lossen. Een aangenomen CDA-motie heeft gevraagd om het faciliteren en ondersteunen van pleegouders. Een eenduidige visie met heldere afspraken tussen partijen op het gebied van pleegzorg in de provincie Overijssel ontbreekt. Aan deze visie wordt nu gewerkt.

Naar aanleiding van deze CDA-motie is GS, met instellingen in de pleegzorg, gekomen tot een inventarisatie van de knelpunten die het onaantrekkelijk maken om pleegouder te zijn of te worden. Vooral de bureaucratie rond de verstrekking van noodzakelijke aanvullende vergoedingen werkt demotiverend zoals huisvestingsaanpassing, studiekosten, etc. Vooruitlopend op landelijke regelgeving worden mogelijkheden bekeken om differentiatie in de vergoedingen aan te brengen met meer maatwerk. Bovendien wordt er op korte termijn een fonds opgericht voor het vergoeden van onvoorziene kosten. In het Beleidsprogramma Nieuwe Bezems heeft de provincie aangegeven dat pleegzorg altijd in voldoende mate beschikbaar moet zijn. Recente afspraken tussen het Rijk en IPO over het wegwerken van wachtlijsten zal de provincie Overijssel o.a. vertalen in extra investeringen in de pleegzorg. Per 1 juli 2009 moeten de wachtlijsten in pleegzorg zijn verdwenen.

Het CDA stelt het gezin op de eerste plaats en vindt daarom pleegzorg belangrijk. Ieder kind heeft recht op een stabiele opvoedingssituatie bij voorkeur in het gezin. Wanneer er sprake is van een uithuisplaatsing moet pleegzorg de eerste keuze zijn. GS staat achter deze opvatting en onderneemt nu actie. Ook GS vindt dat pleegzorg een eerste optie is voordat plaatsing in een instelling wordt gekozen.

Artikel delen:

Reageer