Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek

Zwolle – Bij de restauratie werkzaamheden aan de zerkenvloer in Academiehuis de Grote Kerk is door de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp een spectaculaire vondst gedaan. Hij is gestuit op de resten van de romaanse voorganger van Grote Kerk.

De huidige kerk is voor een gedeelte op de fundering van haar voorganger gebouwd. Dat werd al langer aangenomen, maar was nog niet eerder fysiek zichtbaar. Nu de grafzerken tijdelijk verwijderd zijn wordt er, onder archeologische begeleiding, gegraven. En daarmee zijn de resten tijdelijk zichtbaar. Het oudste tastbare stukje Zwolle: een unieke vondst.

Op 7 december 1040 bepaalt de bisschop van Utrecht dat de Michaëlskerk van Zwolle aan het Lebuinuskapittel in Deventer wordt geschonken. Het is de eerste keer dat de naam Zwolle in de archieven opduikt. Direct in combinatie met de romaanse Michaëlskerk waarvan nu de resten gevonden zijn. De oorspronkelijke kerk is dus in ieder geval van voor het jaar 1040.

In het vloerdeel waar de fundamenten gevonden zijn, is op dit moment ook een imposante grafkelder blootgelegd. Deze behoort toe aan de van Haersoltes, het oude Overijsselse geslacht waarbij de leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren. Het Academiehuis de Grote Kerk, ANNO museum in de maak en gemeente Zwolle onderzoeken samen de verhalen die horen bij deze vondsten.

De Grote of St. Michaëlskerk is een laatmiddeleeuwse stadskerk met inrichtingsstukken uit de zeventiende en achttiende eeuw en laatmiddeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. Uit de inrichting komt een uitzonderlijke en zichtbare rijkdom naar voren. Vooral de aanwezigheid van meerdere, in dit formaat uitgevoerde inrichtingsstukken is zeldzaam in Nederland.

De komende jaren wordt het grootste rijksmonument van Zwolle bijna volledig gerestaureerd. Stichting Academiehuis de Grote Kerk Zwolle ontving hiervoor ruim 3,5 miljoen euro subsidie van het rijk. Met deze bijdrage is 80 procent van de kosten gedekt. Voor het overige deel rekent de Grote Kerk op bijdragen van fondsen en particulieren.

Naast de vloeren die voor het overgrote deel uit grafzerken bestaan, worden er ook restauratiewerkzaamheden verricht aan de buitengevels, de dakconstructie en het schilder en stucwerk aan de binnenzijde. Ook het houten interieur, waaronder de daverende preekstoel, die Adam Straes maakte in 1617-1622 en het koorhek uit 1597, gemaakt door Swier Kistemaker worden daarbij in volle glorie hersteld.

Het enorme orgel door Arp en Franz Casper Schnitger, in 1718-1721 vervaardigd, staat eveneens op het punt gerestaureerd te worden. Hiervoor moet het merendeel van de middelen nog verzameld worden. Komend voorjaar publiceert het rijk hiervoor een kansrijke subsidieregeling ‘klinkend erfgoed’. Zwolle beschikt met dit orgel over het grootste originele barokorgel van Europa, waarmee het in de lijn der verwachting ligt dat het rijk de restauratie van dit belangwekkende instrument zal steunen.

Met deze restauratie wordt de laatste stap gezet om voluit met dit monumentale gebouw de toekomst in te gaan. Daarbij is de Stichting erop gericht zowel het monument te ontsluiten als interessante programma’s aan te bieden voor zowel de bezoekers als de bewoners van onze stad. Daarvoor werkt het Academiehuis de Grote Kerk nauw samen met alle culturele instellingen in de stad.

Meer informatie rondom de restauraties en is te vinden op restauratie.academiehuis.nl. Via deze site is er voor particulieren ook de mogelijkheid om het restauratiewerk te steunen.

Foto's 5
Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: