Nieuwe naam voor tweetalig onderwijs Van der Capellen sg.

Nieuwe naam voor tweetalig onderwijs Van der Capellen sg.

Zwolle – Het tweetalig onderwijs (TTO) van de Van der Capellen scholengemeenschap krijgt na 28 jaar een nieuwe naam: Capellen English Academy (CEA). TTO-coördinator Pier Visser is blij met deze stap: “Capellen English Academy past heel goed bij het hoogstaande onderwijs dat we aanbieden en het vormende effect dat dit heeft op onze leerlingen”.

In de onderbouw krijgen de CEA-leerlingen van de mavo, havo en vwo de helft of meer van de vakken in het Engels en extra lessen Engels. Hierdoor beheersen de leerlingen in korte tijd de Engelse taal op hoog niveau en behalen aan het eind van klas 3 al een Cambridge certificaat. In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich voor op de examens in het Nederlands. Ze leren daarnaast veel op het gebied van academisch onderzoeks- en presentatievaardigheden.

Ook op het gebied van internationalisering wordt veel gedaan. Zo worden er Engelstalige theater- en toneelproducties bekeken en gemaakt, worden er buitenlandse reizen gemaakt en vinden er uitwisselingen plaats met leerlingen uit andere landen. Daarnaast worden er door de leerlingen Model United Nations conferenties georganiseerd en bijgewoond. In deze bijeenkomsten, die enkele dagen duren, worden met leerlingen van andere (buitenlandse) scholen in het Engels vergaderingen van de United Nations gesimuleerd. Hierbij ligt de nadruk op organisatie en communicatie door te schrijven, overleggen, samenwerken en debatteren.

Het onderwijs van CEA is voor alle leerlingen toegankelijk. “Je hoeft niet al goed te zijn in de Engelse taal. Bij de intake kijken we alleen of de leerling de motivatie en de wil heeft om deze vorm van onderwijs te volgen”, aldus Pier Visser.
De onderdompeling in de Engelse taal en cultuur zorgt ervoor dat leerlingen spelenderwijs leren denken in het Engels. Hierdoor hoeven ze wanneer ze Engels spreken hun zinnen niet eerst uit het Nederlands te vertalen. Daardoor kunnen ze met vertrouwen en zelfbewust communiceren in het Engels. In het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven wordt het vloeiend en cultuurbewust kunnen communiceren in het Engels als één van de belangrijkste succesfactoren gezien.

Na bijna dertig jaar tweetalig onderwijs, is het gerechtvaardigd om de kwaliteit van de opleiding tot uitdrukking te brengen in een nieuwe naam. De Van der Capellen scholengemeenschap scoort namelijk heel goed op het Engelstalige onderwijs. De school is Senior Gecertificeerd door de kwaliteitsorganisatie Nuffic. Dat is de hoogst mogelijke kwalificatie waarmee het niveau van het onderwijsprogramma en de examenresultaten van de leerlingen worden gegarandeerd. Leerlingen van de mavo, havo en vwo kunnen hun opleiding voor een groot deel in het Engels doen. Ze kunnen hun schoolopleiding afsluiten met een International Baccalaureaat (IB) diploma. Daarmee hebben ze toegang tot alle internationale hogescholen en universiteiten in de wereld. Leerlingen die de keuze voor IB maken hebben niet alleen een hoog niveau van het Engels, maar hebben ook op hoog niveau onderzoeks- en presentatievaardigheden ontwikkeld. Dit geeft de leerlingen een voorsprong ook bij reguliere vervolgopleidingen.

Maandag 25 januari wordt er voorlichting gegeven over het tweetalig en het reguliere onderwijs op Van der Capellen. Dat gebeurt door middel van een livestream. Aanmelden kan via de website: capellen.nl. Informatie is ook op te vragen via de mail: info@capellen.nl of telefoon: 038 426 2850.

Artikel delen: