Dijkwachters Waterschap oefenen weer

Zwolle –  Op de zaterdagen 1 en 8 november gaan zo’n 250 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland oefenen in de praktijk. Hierdoor raken de dijkwachters vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Beide zaterdagen vinden de oefeningen plaats in de regio zuid van het werkgebied van het Waterschap Groot Salland. Dit betekent dat de dijken ten zuiden van de Vecht en het Zwolle-IJsselkanaal aan een praktijktest worden onderworpen.

Voor het waterschapspersoneel, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag om 7.00 uur. De dijkwachters lopen in drie ‘diensten’ tussen 9.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan oranje hesjes met het opschrift ‘DIJKWACHT’.  De oefening vindt zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.   

Waar vinden de oefeningen plaats?

Zaterdag 1 november
*
Vanaf de Schipbeek naar de monding van de IJssel bij Deventer.
* Vanaf de monding van de IJssel bij Deventer richting Wijhe.
 

Zaterdag 8 november
* Vanaf Wijhe langs de IJssel tot aan de Spooldersluis (Zwolle).
* Vanaf de Spooldersluis langs het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water en de zuidzijde van de Vecht tot aan Vilsteren.
* Stad Zwolle, Almelose Kanaal en langs de Sallandse Weteringen tot aan de stuw bij Wijhe.

Artikel delen:

Reageer