Verkeersknip Stadshagen blijft bestaan

Zwolle – De verkeerssituatie in Stadshagen blijft zoals hij is. Er komt geen verandering in de zogeheten verkeersknip, waarbij snel verkeer niet door het centrum kan, maar eromheen moet. Alleen langzaam verkeer mag door het centrum. Daarmee volgt het college het advies van de klankbordgroep die hierover vorig jaar heeft meegedacht.

In het bestemmingsplan Stadshagen is vastgelegd hoe het verkeer zich door de wijk moest gaan bewegen. Er is voor gekozen dat langzaam verkeer voorrang heeft in Stadshagen en dat er kortere routes zijn voor de fiets dan voor de auto. Ook liggen de hoofdroutes voor de auto zo veel mogelijk buiten de woongebieden en zijn binnen de woonwijken 30 km zones ingesteld. Het centrum vormt een ‘knip’ tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Stadshagen. Verkeer gaat niet door het centrum, maar eromheen.

Naar aanleiding van klachten over de knip is een klankbordgroep ingesteld. De groep heeft vorig jaar gekeken naar de verkeerssituatie, heeft meerdere alternatieven onder de loep genomen en eisen opgesteld voor alternatieven. Zo mocht de verkeersveiligheid niet in gevaar komen en moesten de scholen veilig en goed bereikbaar zijn gedurende de piekmomenten. Ook mocht een alternatief niet leiden tot overtreden van de geldende milieu- en geluidsnormen. Ook moest driekwart van de betrokken bewoners akkoord zijn bij eventuele aanpassingen. De groep kwam tot de conclusie dat geen enkel alternatief voldeed aan de eisen die de wijk stelde.

Naast het advies had de klankbordgroep suggesties gedaan voor verbetering van de bestaande situatie. Een aantal suggesties is intussen door de gemeente overgenomen of wordt nog overgenomen. De gemeente zal de bewoners voor het eind van het jaar nog eens uitgebreid informeren tijdens een inloopavond.

Gedeelte verslag wijkplatform februari 2008:

Presentatie resultaat ‘Klankbordgroep verkeersknip Stadshagen’

Herman de Groot, lid van de klankbordgroep, doet uitleg over advies van de verkeersknip.Samengevat luidt het advies als volgt:

De groep heeft gekeken naar de huidige verkeerssituatie en deze getoetst aan de actualiteit. Duidelijk werd dat de verkeersknip een grote rol speelt en dat de auto niet meer is weg te denken uit het verkeer. Daarnaast heeft de groep geconstateerd dat verschillende (vaak eigen) belangen in de wijk een grote rol spelen. Op basis van de lokale kennis en de daaruit voortkomende discussies heeft de groep een lijst met harde eisen opgesteld waaraan een eventueel alternatief voor de verkeersknip dient te voldoen.

De groep heeft meerdere alternatieven onder de loep genomen en heeft geconcludeerd dat elk alternatief leidt tot discrepantie met de harde eisen. Daarom adviseert de groep niet te kiezen voor een alternatief voor de verkeersknip en deze dus te handhaven. Op basis van de gevoerde discussies komt de groep ook met suggesties ter verbetering van de algehele verkeerssituatie in Stadshagen. Zie verder de bijlage die op de tafel ligt en voor iedereen mee te nemen is.

De klankbordgroep heeft het advies op 24 oktober 2007 aangeboden aan de gemeente.De positie van de klankbordgroep is, meeweten, meedenken en meedoen, maar niet meebeslissen.
De klankbordgroepleden hebben op persoonlijke titel in de groep gezeten. De samenstelling bestond uit een mix van vóór en tegenstanders van jong en oud van twintig personen. Er was sprake van een heel gelijkmatige spreiding van de noordkant en zuidkant van ‘de knip’.

In totaal hebben zes bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst ging het om het verzamelen van agendapunten, de tweede bijeenkomst ging het om kennis vergaren. In de vervolgbijeenkomsten is vooral in groepen gewerkt waarin in ieder onderwerp afzonderlijk is behandeld, later in het collectief besproken. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol in gespeeld en aan de zijlijn bijgestaan.

Het college van b en w zal binnen twee maanden een besluit nemen op het advies en de aanbevelingen. De gemeenteraad bepaalt zelf of er een debat zal zijn over dit advies. Na besluitvorming discussie voeren en niet nu.

Opmerking:
De aanbevelingen voor de toekomstig aan te leggen wegen worden meegenomen.
Alternatief is minder dan wat er nu bestaat c.q. aanwezig is.

Vraag:
Waarom heeft de klankbordgroep niet eerst geklankbord naar de wijkbewoners?
Antwoord:
Herman de Groot legt uit dat de klankbordgroep niets te verwijten valt en dat je dan maar zitting had moeten nemen in de klankbordgroep.

Vraag:
Waarom is er niet een terugkoppeling geweest naar de stadshagenaren?
Antwoord:
Het ging in de klankbordgroep juist om een afvaardiging van stadshagenaren, die met elkaar in gesprek zijn gegaan. Anders wordt het een oneindige discussie!

Mededeling:
Toon van Beek zal nogmaals een nieuw overzicht van de verkeerssiutatie via de Vinexpress opsturen op verzoek van mw. De Vries. Op het overzicht komen ook de nooddiensten/hulpdiensten te staan.
Op de kruising Twistvlietpad / Belvédèrelaan behouden fietsers voorrang, deze wordt iets opgehoogd en krijgt meer belijning. Voetgangersbelijning wordt extra aangebracht.
Over ongeveer 4 weken worden deze werkzaamheden uitgevoerd en alle bewoners worden ruim van tevoren hierover geïnformeerd.
De oversteek is het lastigste, dit moet de aannemer in de meivakantie uitvoeren.

Vraag:
De situatie naar De Vlieger hoe zit dat?
Antwoord:
Deze blijft gehandhaafd totdat de Havezathenallee er is.

Opmerking:
Bij de Mastenbroekerallee gaat de slagboom van de bussluis regelmatig niet omhoog. Toon van Beek meldt dat dit niet aan de slagboom ligt, maar vanwege een modificatie aan onze bussen is het inderdaad een aantal malen voorgekomen dat de bus er niet doorheen kwam. Volgens hem zijn deze problemen nu achter de rug.

Vraag:
Misschien verstandig een zebrapad aan te leggen bij de fietsoversteek aan de andere kant van de Belvédèrelaan?
Antwoord:
Toon van Beek meldt dat de oversteek volgens de normen veilig is.

Vraag:
Worden indien er ongelukken plaatsvinden deze ook geregistreerd?
Antwoord:
Ja, antwoord Toon van Beek.

Vraag:
In Stadshagen kunnen fietsers van beide kanten de rotondes op fietsen.
Kunnen de rotondes misschien terug naar de oude situatie gebracht worden, nl. alleen rechtsom?
Antwoord:
Nee. De rotondes zijn misschien lastig omdat automobilisten gewend zijn alleen naar rechts te kijken, maar niet naar links.

Artikel delen:
Reacties 36
 1. Zoals gewoonlijk moeten er dus eerst ongelukken plaatsvinden voor er serieus naar een situatie gekeken wordt?
  De zebra die op de Belvederelaan ligt in het verlengde van de winkelstraat houdt op bij de glasbakken. Dit is dus een veilige situatie?
  Aan de andere kant van het winkelcentrum aan de Werkerlaan ligt helemaal geen zebrapad… Dit is ook volgens de normen? Kan het me niet indenken dat dit een veilige situatie genoemd wordt. Behalve door mensen die zelf niet oversteken ter plaatse… Zoals gewoonlijk…
  Ik heb ook gedacht in de klankbordgroep te gaan zitten, vangwege werkdruk heb ik het niet gedaan. Nu ga ik het gewoon bij de gemeente aankaarten, want dat is in elk geval een plek waar geluisterd hoort te worden, toch?


  Maak melding

 2. Oh en het eerste stukje van mijn tekst slaat dus alleen op zebrapaden in Stadshagen (zijn die er dan? nee datis dus het punt… 30 km/h gebied h?…)


  Maak melding

 3. In Zwolle heb ik inmiddels een buitengewone bekwaamheid ontwikkeld, om bussluisen op creatieve wijze te passeren….blijf aan het omrijden zeg…. 😀


  Maak melding

 4. Was ook wel te verwachten dat die verkeersknip niet opgeheven wordt. De huidige wegenstructuur is daar ook niet op ingericht. Stadshagen is qua verkeerscirculatie en ontsluiting al vanaf het begin waardeloos gepland. De files worden steeds langer en ook steeds erger als straks Stadshagen II komt. Ik sta nu al steeds vaker vanaf de Zwartewaterallee vast op de Middelweg (net ook weer). Dit was voorheen niet het geval.


  Maak melding

 5. @Chris,
  Dat komt onder andere dat de gemeente de bruggen open gooit voor (plezier)vaartuigen tijdens de spitsuren. Ik heb inmiddels een klacht richting de gemeente geschreven, of het helpt weet ik niet. Vorige week stond ik ook stil, bleek er een zeiljachtje doorgelaten werd. Het is mijn ogen van de knotse dat men tientallen auto’s, fietsen, bussen en voetgangers tijdens de spits laat stoppen om één jachtje door te laten. Men moet eens begrijpen om de bruggen niet te openen tijdens spitsuren.


  Maak melding

 6. @Cor,
  Helemaal mee eens, de brug open in de spits, echt onbegrijpelijk hoe vaak ik heb stilgestaan om 8:00 ’s ochtends om 1 of ander bejaard echtpaar op hun zeiljachtje waarvan de mast 10 centimeter te hoog is, door te laten.. deze mensen hebben toch de hele dag de tijd!!  Maak melding

 7. @Cor
  Helemaal met je eens in de spits niet de brug openen! Al meermalen stilgestaan omdat om ongeveer 17.30 de Jan Plezier erdoor moet. Waarschijnlijk lastig te regelen omdat het een op afstand bedienbare brug is maar tis inderdaad een klacht waard. Zal ook eens in de pen klimmen…


  Maak melding

 8. het is niet een kwestie van “even” wachten als de brug open staat. Vanochtend stond het al op de Milligerlaan vast, dat is bijna 2 kilometer voor de brug. ’s Avonds is dat vaak andersom vanaf de ring. Die brug staat inderdaad maar “even” open, maar het duurt wel behoorlijk lang voordat de opstopping weer voorbij is.


  Maak melding

 9. Klasse!
  Klasse! De verkeersknip blijft. Stadshagen is geen verlengde van de A28 (mits er geen files zijn uiteraard…). Goed om te lezen dat fietsers, wandelaars maar bovenal kinderen voorrang genieten en niet de heilige koe.

  Als je zonodig binnendoor wil, pak dan de fiets of ga lopen. Via de rondweg/randweg kom je ook aan de andere kant van Stadshagen.

  PS! Wat gebeurt er met de sluiproute door de parkeergarage onder het winkelcentrum?  Maak melding

 10. Als meer mensen zich zo’n zorgen zouden maken om milieuvervuiling, dan zouden wel meer mensen de fiets wel pakken.

  Waardeloze infrastructuur? Nee hoor, met de fiets en/of te voet is de infrastructuur vrij goed.


  Maak melding

 11. Verkeersknip Stadshagen blijft bestaan
  Als je voor je werk in de auto zit moet je toch terug naar huis, stilstaan voor een open brug omdat 1 plezier jachtje er door moet is dan wel milieu vervuiling.

  Er is gewoon te weinig capaciteit om het autoverkeer uit deze groeiende wijk te krijgen.

  Door de files in de ochtend zal het aantal mensen dat op de fiets kan vast toenemen.
  Maar dit zal helaas niet voor iedereen opgaan en dus blijft het de dagelijkse file de wijk uit en de wijk in.

  De doorstroming zou ook verbeteren als mensen wat beter en op tijd richting aangeven.
  1e afslag dus naar rechts, 2e afslag (rechtdoor) geen richting en 3e afslag links en daarna rechts richting aangeven


  Maak melding

 12. op de fiets?
  Ik woon vrijwel aan de havezathenallee. Probeer maar eens op de fiets naar het stadscentrum waar ik werk te komen. Er is geen doorkomen aan. Om de haveklap staat er weer een grote bouwkraan op de enige doorgang naar het twistvlietpad. “s avonds is het stervens donker en een grote blubber bende terwijl er asvalt ligt. Dit is een onmogelijk situatie voor fietsers.

  We merken dat stadshagen een fietsdorp is.. niet dus! de gemeente doet ook voor de basisschool de vlieger niets die ook last heeft van alle bouwvakkers die alles blokkeren en de weg als een smerige modderbende achterlaten.

  De enige ‘veilige’ route is via de oude noodweg (Havezathenalle) wat eigenlijk verboden terein en omweg is voor fietsers. Veilig in de brede zin van het woord aangezien hier de het bouwverkeer ook af en aan rijdt.

  Verlichting van de fietspaden: verlicht vooral rondom en niet naar beneden op de weg. Als het regent zie ik met bril op vrijwel niets omdat de verlichting in je gezicht schijnt. Achja alles voor de ‘look’ van de verlichtingspalen maar praktisch zijn ze niet.

  Lekker weer met de auto naar het werk… dat is tenminste veilig.


  Maak melding

 13. Aan de sluiproute door de parkeergarage gebeurt helemaal niets! En dat moet ook zo blijven! Als ik vanuit mijn werk boodschappen ga doen kom ik over de frankhuizerallee aanrijden en dan zou ik dus die hele weg weer terug moeten rijden om aan de milligerplas te moeten kunnen komen????!!! Ja DAAAG >:(


  Maak melding

 14. @Yoz
  Ik zou daar niet zo zeker van zijn. Ik heb al verhalen gehoord over het plaatsen van slagbomen in de parkeergarage zelf. Om daar doorheen te komen moet er een kaartje getrokken worden die in het winkelcentrum zelf, boven dus, gratis moet activeren. M.a.w. parkeergarage in, parkeren, naar boven stormen, kaartje activeren, naar beneden en auto pakken >:(


  Maak melding

 15. @cor ,, slagbomen zijn er al geen probleem voor mensen die boodschappen doen kaartje trekken na 15 min weer uit rijden ,
  dus yoz en ook voor mij we kunnen gewoon uit rijden  Maak melding

 16. En terecht dat ze de parkeergarage dichtgooien voor het sluipverkeer. Ik ga toch ook niet met mijn fiets dwars door de woonkamer van de buren, omdat dat korter is?!? :'(

  Mensen die in hun warme en droge auto zitten, moeten niet zo klagen als eens een keer een paar minuten langer erover doen. Ik sta toch ook niet te klagen als ik voor de zoveelste keer deze week weer in ellenlange files sta in de Randstad.

  En voor wat betreft de mensen die nu in het nieuwste gedeelte wonen van Stadshagen; wie mooi wil worden moet pijn lijden. Daarmee bedoel ik aan te geven, dat zolang dit gedeelte van de wijk nog in aanbouw is, je altijd te maken hebt met obstakels als bouwkranen, bemodderde wegen en weinig tot geen verlichting. Geduld is een schone zaak!

  😉


  Maak melding

 17. En voor wat betreft de parkeergarage: deze lijkt mij ook bedoeld voor mensen (lees: automobilisten) die daar hun boodschappen doen. Dan is het ook niet gek dat je een uitrijkaart krijgt, net als bijvoorbeeld in de Diezerpoort als je boodschappen doet bij de Appie!


  Maak melding

 18. Ik heb er persoonlijk geen last van, maar ik vind het wel absurd, dat er bewust voor gekozen wordt geen doorstroom van de ene kant van de wijk naar de andere kant te maken. Als ze vervolgens zorgen, dat de weg van Hasselt naar Zwolle betere doorstroming biedt dan dwars door Stadshagen voorkom je ook nog eens sluipverkeer.

  Het moet toch best te doen zijn om een weggetje voorzien van een aantal drempels te maken dat van de ene kant van de wijk naar de andere kant loopt?
  Ik zie er bovendien het probleem niet van in.


  Maak melding

 19. @Allen.
  Een kaartje trekken is in mijn ogen geen methode om het sluipverkeer tegen te gaan. Zelfs al moet je de auto in een parkeervak zetten, een kaartje activeren, om daarna weer in je auto te stappen, is het nog veel sneller dan omrijden. Ikzelf heb er geen last van, ik kom altijd van de brug, maar ik kan mij voorstellen dat de huidige omrit sluipverkeer bevordert. Ik kan als het ware mijn huis zien liggen (Schoonhorst), maar moet wel aardig wat kilometers omrijden om bij mijn huis te komen. Nogmaals: ik heb er geen last van, ik kom van de andere kant, maar een kaartje trekken houdt sluipverkeer niet tegen.


  Maak melding

 20. Hoezo is er geen doorstroom? Er zijn nu toch sinds kort ook randwegen, etc.?!?!?

  En volgens mij ben je inderdaad sneller door die randweg te nemen, dan door een ‘kaartje te trekken’ in de parkeergarage. Alleen de gedachte al is te bezopen voor woorden. Maar ach ja, laten we ermaar over ophouden……de verkeersknip blijft gehandhaafd. En terecht!!!! 🙂


  Maak melding

 21. Nou, Blauwvinger…er maar over ophouden vind ik wat vreemd. (Daarom is het hier ook een forum.) Wat is het nut van de verkeersknip? Wat is er mis mee als mensen met de auto van de ene kant van Stadshagen naar de andere kant kunnen rijden?

  Toen we nog op zoek waren naar huizen hebben we ook regelmatig in Stadshagen gekeken. Hoe vaak het toen niet gebeurde, dat het navigatiesysteem aangaf dat we ergens moesten zijn en dat we de bestemming ook nagenoeg konden zien…. Maar nee, we moesten Stadshagen helemaal uit om het vanuit een andere kant weer binnen te rijden!


  Maak melding

 22. Dat kan ook aan je navigatiesysteem liggen: op mijn kaart/plattegrond staat het wel gewoon aangegeven dat je niet op bepaalde plekken mag komen met de auto ;D

  Zonder gekheid: een nieuwbouwwijk is natuurlijk een wijk in oprichting. En een kwestie van wennen ook op sommige punten. Dit is nou eenmaal zo’n punt en ik heb besloten me er niet meer over op te winden dat ik met de auto immens lang onderweg ben, want dat is nou eenmaal wel zo, ook via de rondweg.
  Ik ga toch meestal met de fiets en voor de fiets is ook lang nog niet alles ideaal, maar ik ben er wel sneller mee door de wijk en dat was de oorspronkelijke opzet ook van de gemeente heb ik begrepen toen ik een huis hier kocht.
  Van de nieuwe generatie volwassenen is te vroeg verwacht dat zij wel rekening met het milieu willen houden en voor een leefbaarder omgeving willen zorgen. Dit is duidelijk een te ideaal beeld geweest van onze generatie… Wij zijn kennelijk nog niet genoeg bewust van wat ons eigen effect kan zijn op de lucht en de omgeving waarin we wonen en dus gaat de wereld een stukje eerder naar de knoppen. So wat, wij zijn er dan toch niet meer?

  Ik heb ervoor gekozen wel gezonder te willen leven en de fiets wat vaker te pakken en ik voel me hierdoor in meerdere opzichten prettiger: fitter, milieubewuster, minder schuldig tegenover mijn nageslacht 😉


  Maak melding

 23. Haha! Ja, Marrianne, zeker kan het aan het navigatiesysteem liggen. Maar dat is ook niet het punt. Zeker geeft het navigatiesysteem aan dat je er niet door kunt. Maar op de kaart zie ik dan, dat ik bijzonder dichtbij ben. Gevoelsmatig is dat wat vreemd.

  En nogmaals: zelf neem ik dagelijks de fiets naar het werk. Echter, ik zie niet in in hoeverre het omleiden van auto’s leidt tot een verbetering van het milieu. Hoe kan het beter zijn om auto’s uit de wijk zelf in plaats van binnendoor helemaal via de ring om te laten rijden?

  En dan kom ik weer terug bij mijn vragen die eigenlijk bedoeld zijn voor blauwvinger:
  -Wat is het nut van de verkeersknip?
  -Wat is er mis mee als mensen met de auto van de ene kant van Stadshagen naar de andere kant kunnen rijden?

  Blauwvinger heeft zich er niet zomaar bij neergelegd, maar er een enorm duidelijke mening over dat dit per sé zo moet zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn antwoord op bovenstaande vragen.


  Maak melding

 24. nut verkeersknip
  In het bestemmingsplan Stadshagen I is vastgelegd hoe het verkeer zich door de wijk gaat bewegen. Het bestemmingsplan gaat uit van de eindsituatie, die geldt pas als alle woningen in Stadshagen I klaar zijn. De uitgangspunten zijn:
  ⤢ Langzaam verkeer heeft voorrang in Stadshagen; kortere routes voor de fiets dan voor de auto.
  ⤢ De hoofdroutes voor de auto liggen zo veel mogelijk buiten de woongebieden.
  ⤢ Binnen de woonwijken worden 30 km zones ingesteld.
  ⤢ Het centrum vormt een ??knip?? tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Stadshagen. Verkeer gaat niet door het centrum, maar eromheen.
  ⤢ Een autoluw en veilig centrum. In een cirkel rond het centrum liggen de scholen. Hier komt alleen bestemmingsverkeer.
  Omdat er nu nog steeds gebouwd wordt in Stadshagen is het niet altijd even duidelijk, hoe de verkeersontsluiting plaatsvindt. Het verkeer zoekt
  dan haar eigen weg en daardoor ontstaan sluiproutes die soms hinderlijk of gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers of omwonenden.

  De knip is er dus voor om te zorgen dat alleen bestemmingsverkeer bij het centrum komt (autoluw..) en dus geen doorgaand verkeer. Lijkt me toch redelijk simpel….. ;D


  Maak melding

 25. de nut er van is dat stadhagen een fiets (dorp) is ;D,
  en niet een door voer voor mensen uit richting hasselt
  als straks de hasselterweg ook om s-hagen gaat en recht streeks
  aan wordt gesloten op de kamper weg ,ben je de file op de mastenbroekeralle ook voor /_ 70% kwijt als s,morgens de brug open staat


  Maak melding

 26. Ok, ik snap, dat in het bestemmingsplan is afgesproken dat dat de manier wordt om Stadshagen te ontsluiten. Het nut is dus het centrum autoluw en rustig te houden.
  Ik denk dat ze daar nog twee keer over na zouden moeten denken, maar dat is mijn persoonlijke mening en verandert niets aan het nut 🙂

  geschreven door ja-tja, op 30 oktober 2008 om 13:28

  de nut er van is dat stadhagen een fiets (dorp) is ,
  en niet een door voer voor mensen uit richting hasselt
  als straks de hasselterweg ook om s-hagen gaat en recht streeks
  aan wordt gesloten op de kamper weg ,ben je de file op de mastenbroekeralle ook voor /_ 70% kwijt als s,morgens de brug open staat

  Dit is natuurlijk weer b*llsh*t! Als je kijkt naar mijn eerdere reacties zie je, dat ik een aansluiting van de twee delen van Stadshagen alleen maar als zinnig en verstandig zie wanneer het voor de mensen vanuit Hasselt niet loont dóór Stadshagen te rijden! Wanneer de doorstroming óm Stadshagen goed genoeg is zullen mensen vanuit Hasselt er nog altijd voor kiezen om óm Stadshagen heen te rijden. Toch zou je dan mensen tegelijkertijd de mogelijkheid kunnen bieden van de ene kant van Stadshagen naar de andere te rijden.

  Maar goed: simpel feit is dat vanaf het begin al bekend was dat dat niet de bedoeling was om op die manier het centrum autoluw te houden.


  Maak melding

 27. Euh ja-tja, voordat Jorgen de uitleg gaf heeft nog niemand het nut van de verkeersknip uitgelegd.
  Ik doe mijn best altijd wel goed te lezen, maar ja…Ook ik maak wel eens fouten.


  Maak melding

 28. Pff ik zou eens in Stadshagen een kastje ophalen (ja dat moet met de auto) en reed daar he-le-maal klem.
  Het zou wel leuk zijn als ze (voor onbekenden) aangeven hoe je in vredesnaam met de auto door die wijk komt.
  Wat betreft het milieu: met de auto kilometers om moeten rijden lijkt me ook niet bevorderlijk…


  Maak melding

Reageer