Compensatie voor psychosociale begeleiding

Zwolle – Voor 1 januari 2009 wil de gemeente Zwolle op een zorgvuldige manier helderheid geven over de aanstaande veranderingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het gaat hier om het wegvallen van onder meer de ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag.

De gemeente krijgt extra rijksmiddelen om een deel van de gevolgen van het wegvallen van deze zorg te compenseren. Deze compensatie is bedoeld voor ondersteuning van cliënten die niet zelfstandig zonder begeleiding kunnen functioneren. Deze verandering betekent niet dat de functies vanuit de AWBZ overgeheveld worden naar de gemeente Zwolle.Met Prinsjesdag zijn door het kabinet maatregelen afgekondigd, die de kosten in de AWBZ moeten beperken. Dit betekent dat het Rijk gaat snijden in de AWBZ-zorg. Zij geeft daarbij aan dat de ondersteuning de eigen verantwoordelijkheid is van de burgers. Het Rijk is daarom primair verantwoordelijk voor de effecten van de maatregelen en voor de communicatie hierover.

De gemeente vindt dat de burgers die deze zorg nodig hebben voor een deel kunnen worden ondersteund door de voorgestelde compensatiemiddelen van het Rijk. September 2008 is door het Rijk bekend gemaakt hoeveel middelen Zwolle zal ontvangen uit het eerste deel van de compensatiemiddelen. In 2009 gaat het om een bedrag van in totaal € 1.582.313. In de voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid worden gegeven over hoe de overige compensatiemiddelen vanaf 2009 worden verdeeld. VNG en de G27 (de middelgrote gemeenten) voeren een lobby richting Tweede Kamer om tot uitstel van deze maatregelen te komen. Wethouder Zorg, Erik Dannenberg, geeft aan dat hij zich actief zal inzetten om het effect van deze lobby zo groot mogelijk te maken.

Samen maken we de stad      

Vanaf 2009 zal de gemeente de benodigde zorg laten uitvoeren door instellingen. Zij weten op welke wijze zij het beste zorg kunnen verlenen. Het college stelt de raad voor om een aantal kaders vast te stellen. Vervolgens zal het college samen de instellingen de keuzes bepalen hoe de zorg het beste verleend kan worden.

Artikel delen:

Reageer