Onderzoek naar Zwolse woonwensen

Zwolle – Om inzicht te krijgen in de woonwensen van Zwollenaren sluit de gemeente Zwolle zich aan bij het woonwensenonderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het CBS. Het WoonOnderzoek Nederland wordt met enige regelmaat gehouden en geeft inzicht in de manier waarop mensen wonen, hoe zij hun woning en woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn.

Met de resultaten van het onderzoek kunnen het ministerie, gemeenten en woningcorporaties gericht inspelen op een aantrekkelijk woningaanbod, een prettige leefomgeving en een goed niveau van voorzieningen. Het woonwensenonderzoek bestaat uit interviews die thuis, telefonisch of via internet worden afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van de huidige en gewenste woonsituatie van bewoners en de waardering voor deze kenmerken. Daarnaast omvat het onderzoek ook een aantal vragen over werk, vrijetijdsbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Om de woonwensen van de bewoners in Zwolle in beeld te krijgen worden interviews afgenomen. De gemeente heeft besloten naast het landelijk onderzoek extra interviews te houden onder Zwollenaren. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen plannen van de gemeente en woningcorporaties beter worden afgestemd op de Zwolse situatie en op behoeftes van Zwollenaren.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van de inwoners van de gemeente om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden ongeveer 2.160 Zwollenaren benaderd. Deze personen krijgen vanaf komende week een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De gemeente Zwolle hoopt op een grote bereidheid om mee te werken aan het onderzoek.

 

Artikel delen:

Reageer