Dijkinspecteur WDODelta op inspectie tussen Herxen en Windesheim - Foto: WDODelta
Dijkinspecteur WDODelta op inspectie tussen Herxen en Windesheim
Foto: WDODelta

IJssel-uiterwaarden bij Zwolle lopen langzaam vol

Zwolle – De komende dagen is er een piek in de aanvoer van rivierwater vanuit Duitsland. Hierdoor stromen de uiterwaarden langs de IJssel langzaam vol. In de loop van volgende week daalt de waterstand weer.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) inspecteert dagelijks de waterkeringen, treft waar dat nodig is maatregelen en blijft de weersverwachting nauwkeurig volgen. De waterstand op de IJssel zal eerst nog iets stijgen, maar dat is niet verontrustend, aldus WDODelta.

De ondergelopen uiterwaarden hebben nog voldoende buffer om de extra watertoevoer te bergen. Uiterwaarden zijn aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hoge waterstanden. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.

Artikel delen: