Onderzoek extra wijkontsluiting Prinsenpoort

Zwolle – De gemeente Zwolle houdt op dinsdagavond 4 november a.s. een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van de Veerallee over de uitkomsten van het onderzoek naar een extra verkeersontsluiting van de wijk. Aansluitend aan de informatiebijeenkomst vindt het wijkplatform Veerallee plaats.

Tijdens het ontwerpfestival Prinsenpoort in november vorig jaar hebben bewoners de wens geuit voor een aparte verkeersontsluiting voor het nieuwe wijkdeel. De mogelijk-heden voor een extra verkeersontsluiting zijn onderzocht door onderzoeksbureau DHV. De uitkomsten van het onderzoek en de stand van zaken worden gepresenteerd in aanwezigheid van wethouder Piek (project Prinsenpoort) en verkeerswethouder Cnossen.

Agenda wijkplatform Veerallee

Wijkwethouder Gerard van Dooremolen nodigt wijkbewoners van Veerallee uit voor het wijkplatform Veerallee. Tijdens de wijkvergadering wordt onder meer de volgende punten besproken:

–          Verkeersveiligheidsactie van 20 september 2008

–          Planvorming Prinsenpoort

–          Bouw gymzaal Lumeijn

–          Verhuizing Kringloopwinkel

De bijeenkomsten vinden plaats in het Lumeijn aan de Koningin Wilhelminastraat 93. De informatiebijeenkomst over het onderzoek wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur en het wijkplatform start om 20.15 uur.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook te vinden op de website www.zwolsewijken.nl en op te vragen via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE /> (038) 498 33 00 .

Artikel delen:

Reageer