Drie merken binnen één RBT Vechtdal-IJsseldelta

Zwolle – Op maandag 27 oktober hebben de leden van het RBT Vechtdal-IJsseldelta ingestemd met de statutenwijziging en de omzetting van de vereniging in een stichting. De aanwezige leden stemden unaniem voor de door het bestuur voorgestelde omzetting en gaven hiermee te kennen vertrouwen te hebben in de koers van het RBT Vechtdal-IJsseldelta. Een koers die invulling geeft aan drie ‘merken’ in Overijssel: Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en Zwolle.

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe stichting is dat herkenbare regio´s (de ´merken´) centraal staan, niet alleen voor overheid en bedrijfsleven, maar ook voor voor consumenten en bewoners. De drie merken binnen het RBT Vechtdal-IJsseldelta zijn Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en Zwolle. Alle merken hebben hun eigen merkleider, eigen platforms en een eigen Raad van Advies. Binnen het merk wordt uitvoering gegeven aan onze kerntaken productontwikkeling en evenementen, promotie en gastheerschap. Het RBT coördineert, faciliteert en ondersteunt de merken en behartigt de merkoverstijgende belangen.

Integrale marketing

Het RBT Vechtdal-IJsseldelta hecht grote waarde aan de combinatie van integrale gebiedsmarketing en gastheerschap. Integrale marketing heeft tot doel om op een gecoördineerde wijze en met alle ter beschikking staande middelen het imago van stad en regio te verbeteren en richt zich daarmee op overheid, bedrijfsleven, bewoners, benutters en bezoekers van het gebied. De VVV kantoren maken deel uit van het RBT en richten zich vanuit hun gastheerschapsfunctie niet alleen op bezoekers, maar in toenemende mate op de andere doelgroepen. De reacties van betrokkenen op deze aanpak zijn zeer positief en geven het vertrouwen dat de positieve lijn van de laatste jaren zal worden voorgezet.

Klaar voor een zonnige toekomst

Met het besluit om als stichting RBT Vechtdal-IJsseldelta door het leven te gaan wordt de vorig jaar ingezette structuur aanpassing afgerond. Inzet van de organisatieaanpassing was de vorming van een meer professionele, marktgerichte organisatie, waarbij de merken centraal staan en een kleine professionele centrale eenheid de merken faciliteert. Met drie sterke merken heeft het RBT Vechtdal-IJsseldelta alle vertrouwen in de toekomst. Daartoe behoren ook kansen voor uitbreiding met andere merken, waar dat opportuun en kansrijk is.

 

Artikel delen:

Reageer