Opruimen munitie Schuttevaerhaven van start

Zwolle- De balans kan worden opgemaakt: in de Achtergracht langs de Diezerkade zijn in totaal 150 81 mm mortieren van Italiaanse makelij gevonden, 30 Engelse handgranaten en 20 stuks andere soorten munitie. In de Achtergracht kan nu weer gewoon gebaggerd worden. In de Schuttevaerhaven is men gestart met het opruimen van bagger waar mogelijk munitie in zit.

De explosieven uit de Achtergracht zijn conventionele explosieven zonder ontstekingsmechanisme, die gedumpt zijn tijdens of vlak na de tweede wereld oorlog. De munitie is deels ter plaatse in de bagger aangetroffen en veiliggesteld. Een deel van de munitie is tijdens het zeven van de bagger in de Noorderkolk gevonden. De munitie is door de aannemer overgedragen aan de EOD (Explosieven OpruimingsDienst), die de munitie onschadelijk heeft gemaakt door deze gecontroleerd tot ontploffing te brengen op een terrein ten noordwesten van de Milligerplas. Op 28 oktober zijn de voorbereidingen getroffen voor het verwijderen van de munitieverdachte bagger in de Schuttevaerhaven. Ook hier worden veiligheidsmaatregelen getroffen.

Langs het water zijn hekken met doeken geplaatst en er wordt met een beveiligde kraan en een drijvende, afschermende constructie gewerkt. Binnen het hekwerk mag niemand komen, behalve de baggeraars. Een deel van de Schuttevaerhaven is daarom ook afgesloten voor het waterverkeer.

De omwonenden zijn inmiddels tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Het opruimen begint langs de Pannekoekedijk tot aan de Schuttevaerkade en de westzijde van de Friesewal. Daarna wordt begonnen met het baggeren ter hoogte van de Schuttevaerkade en de Oostzijde van de Friesewal. De werkzaamheden nemen ongeveer zes weken in beslag, maar de duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid munitie die wordt gevonden.

Artikel delen:

Reageer