Foppe de Haan opent unieke topsportersopleiding

Zwolle – Op donderdag 6 november a.s. wordt de eerste topsportersopleiding van Nederland officieel geopend. De bondscoach van Jong Oranje Foppe de Haan zal de openinghandeling verrichten. Het Centre for Sports & Education biedt talentvolle sporters een combinatie van sport en onderwijs, waarbij het onderwijs zich aanpast aan de sport. Hier krijgen zij de kans om zich volledig op hun passie te concentreren en daarnaast een studie op hun eigen niveau volgen, zonder een van de twee tekort te doen.

In het Centre for Sports & Education dat in augustus van start is gegaan, kunnen leerlingen een opleiding volgen tot volleyballer, basketballer, voetballer of professional in een andere sport. In het volleybalcollege, basketbalcollege en voetbalcollege wordt hen een opleiding geboden waarin hun sport de belangrijkste plek inneemt, maar waarin de ontwikkeling als mens in de samenleving een minstens zo belangrijk element vormt. De sporter combineert dit met een zelf gekozen onderwijstraject dat resulteert in een diploma of certificaat. Het Centre biedt hen bovendien het platform om sportief te presteren en te scoren door perspectief te bieden op sporten op het hoogste niveau. Daarom is het curriculum van deze opleidingen ontwikkeld samen met Landstede Basketbal & Volleybal en FC Zwolle, met de betreffende sportbonden, NOCNSF en toonaangevende spelers en coaches uit de sportwereld.

Er is sprake van onderwijs op maat, waarbij de sport leidend is. Het Centre for Sports & Education coacht sporters individueel bij het invullen en uitvoeren van het trainings- en onderwijsprogramma. Dit gebeurt in een absoluut prestatieve omgeving met daarin factoren die uniek zijn in de Nederlandse situatie. Talentontwikkeling, ontmoeting, verantwoordelijkheid, zingeving en respect staan centraal in het Center for Sports & Education. Het centrum is een initiatief van Landstede (MBO) en het Thomas a Kempis College en Talentstad (VO) in Zwolle. Ook Christelijke Hogeschool Windesheim is betrokken bij de ontwikkeling van het programma.

In de sportpedagogische visie van het Centre is het van belang dat sporters hun talenten op zodanige wijze ontwikkelen, dat er een appèl wordt gedaan op zelfstandigheid, sociale vaardigheden èn duurzaamheid in sportbeoefening en leren. De sport waarvoor de topsportleerlingen hebben gekozen, is hun passie; het houdt ze dag en nacht bezig en ze willen het beste uit zichzelf halen om te kunnen presteren.

Juist in de levensfase waarin hun talent wordt herkend en erkend, is inspirerende, deskundige en intensieve begeleiding essentieel. Zij moeten immers hun sporttalenten leren benutten, maar tegelijkertijd betekenis geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. Sporters zijn weliswaar gefocust op hun sportloopbaan in het hier en nu, maar op de achtergrond speelt altijd de gedachte dat er na de sportcarrière een maatschappelijke loopbaan volgt. Daarom bestaat het leertraject in het Centre uit drie domeinen die met elkaar de synergie opleveren die van een sporter een topsporter maken: het sporttechnische domein, het sportondersteunende domein en het onderwijsdomein.

De drie domeinen

Zowel het MeerjarenOpleidingsPlan (MOP) van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) als van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), beiden geïnitieerd door NOCNSF, gelden als basis voor het sporttechnische plan voor basketbal en volleybal. Voor voetbal geldt het beleidsplan van de jeugdopleiding FC Zwolle als basis, dat gebaseerd is op het KNVB-format. Er vindt een toegangsassessment plaats, waarbij het betreffende trainersteam oordeelt over de toegang tot de verschillende sportcolleges. Het gaat daarbij nadrukkelijk om talentvolle sporters die naar een topniveau groeien. Het tweede, sportondersteunende domein is de verbindende factor tussen het sportprogramma, het onderwijs en de persoonlijke levenssfeer van de sporter. Inspanningsfysiologie,  sportpsychologie en alle vakgebieden die daarmee samenhangen zijn niet meer weg te denken uit de theoretische ondersteuning van de hedendaagse topsport. Daarnaast zijn er de coördinatieve componenten, zoals loopscholing, krachttraining en lenigheidstraining. Het derde domein, het onderwijsdomein,bestaat uit specifieke onderwijstrajecten op verschillende niveaus binnen het VO en MBO. Het voortgezet onderwijs biedt de richtingen VMBO, HAVO en VWO aan. Binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs worden in eerste instantie de richtingen Sport & Bewegen en Handel & Commercie aangeboden.

Officiële opening

De officiële opening van het Centre for Sports & Education vindt plaats op donderdag 6 november om vier uur, aan de Ossenkamp 5 te Zwolle. In een verrassend programma maken gasten kennis met de inhoud van het Centre en haar leerlingen. Hierna wordt het Centre spectaculair geopend.

Artikel delen:

Reageer