Wijkplatform Wijthmen op 6 november

Zwolle – Wijkwethouder Janco Cnossen nodigt bewoners uit voor het wijkplatform Wijthmen. De wijkvergadering vindt op donderdagavond 6 november plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14. De vergadering begint om 20.00 uur. Voorafgaand aan het wijkplatform is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst over de Visie Buitengebied.

Tijdens het wijkplatform worden onder meer de onderstaande punten besproken:

·         Visie Buitengebied, een korte impressie van de inloopbijeenkomst.

·         Dorpsvisie Wijthmen. Wat is een dorpsvisie en waarom een dorpsvisie? Hoe ziet de aanpak eruit?

Verder wordt nog kort ingegaan op een paar lopende onderwerpen waaronder de stand van zaken aanpak N-35, de voortgang inrichting Greepweg/Egweg en de herhuisvesting Kynologenclub.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen bewoners de nieuwe visie inzien, op plattegronden zien wat de visie betekent en met medewerkers van de gemeente praten over de inhoud van de visie. Ook kunnen bewoners met hun vragen terecht en hun eigen mening over de nieuwe visie kenbaar maken. Wie voor die tijd de visie al wil inzien, kan deze downloaden vanaf www.zwolle.nl. Binnen thema’s kiezen voor ‘bouwen, wonen en plannen’ en daarna voor het project ‘visie-ontwikkeling buitengebied’.

Zoals gewoonlijk houdt wijkwethouder Janco Cnossen voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur vanaf 19.00 uur. Daarbij gaat het om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen. Bewoners hoeven zich hiervoor niet vooraf aan te melden. 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer