‘Jong Goud’ onderscheiding voor kinderen

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat vanaf volgend jaar onderscheidingen uitreiken aan kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar. Met de instelling van deze zogenoemde Jong Goud-onderscheiding wil de gemeente uitstralen dat zij waarde hecht aan het investeren in de jeugd en daarmee in de samenleving van de toekomst. Doelstelling van de onderscheiding is tastbare maatschappelijke waardering voor de vrijwillige inzet van kinderen en jongeren voor een leefbare Zwolse samenleving. Belangrijk criterium is in hoeverre hun prestatie een voorbeeldfunctie heeft. ‘Heldendaden’ worden buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor al andere onderscheidingen bestaan.  

Zwolle kiest er bewust voor de onderscheiding aan kinderen geen Kinderlintjes te noemen, maar Jong Goud, omdat met het begrip ‘Kinderlintjes’ automatisch de vergelijking wordt gemaakt met de officiële Koninklijke ‘lintjes’. Door ook bewust te kiezen voor een andere dag van uitreiking komt de onderscheiding voor kinderen beter tot zijn recht. Jong Goud wordt uitgereikt op de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november aan minimaal 5 en maximaal 10 kinderen. De Zwolse jury moet nog worden samengesteld, maar zal in ieder geval bestaan uit kinderen en volwassenen en is onder voorzitterschap van burgemeester Meijer. Als de pilot succes heeft wordt de onderscheiding na 2009 jaarlijks uitgereikt.

Begin 2009 wordt op de website van de gemeente Zwolle informatie opgenomen over deze onderscheiding en de wijze van aanmelden met de mogelijkheid een aanmeldingsformulier te downloaden.  

De gemeente Sittard-Geleen was in 2003 de eerste gemeente die de onderscheiding invoerde. Later volgden o.a. Amersfoort, Delft, Nijmegen, Oss, Tilburg en Utrecht.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer