Meer investeren in sociale samenhang Kamperpoort

Zwolle – Voor de sociale samenhang van de straks vernieuwde wijk Kamperpoort is het van groot belang ook aandacht te hebben voor, de openbare ruimte, wijkeconomie en onderwijs. “Huizen bouwen voorziet in de eerste levensbehoefte. Daarnaast is het wezenlijk te investeren in het ‘thuisgevoel’ van mensen, waardoor zij zich op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen”, aldus verantwoordelijk wethouder Martin Knol.

Daarom is samen met de bewoners van de Kamperpoort door de betrokken partijen in de herstructurering van de wijk een ambitieus plan opgesteld voor de invulling van de sociale pijler. Landelijk gezien is de sociale invalshoek bij herontwikkeling van een wijk geen vanzelfsprekendheid. In het plan voor de sociale pijler in de Kamperpoort staan drie thema’s centraal: de leefomgeving en de sociale samenhang, economie en arbeid en onderwijs, ondersteuning en zorg.

Over een aantal jaren ziet de Kamperpoort er totaal anders uit. Verouderde huizen worden vervangen door kwalitatief goede en er komen ook veel extra woningen. In het deelpan Willemspoort komt een megabioscoop, een grote supermarkt, winkels, horeca en een parkeergarage. Samen met een totaal nieuw ingerichte openbare ruimte zal de Kamperpoort het karakter krijgen van een levendige binnenstadswijk. De gunstige ligging van de Kamperpoort in de directe nabijheid van de binnenstad, het station en de A28 zal veel mensen aanspreken. De Kamperpoort telde bij aanvang van de herstructurering 500 woningen met in totaal circa 1200 mensen. In de nieuwe situatie staan er ongeveer 1500 woningen in de wijk met in totaal 3000 a’ 4000 inwoners. Op diverse plekken in de wijk zijn de eerste veranderingen inmiddels al behoorlijk zichtbaar.  

Met de huidige bewoners van de Kamperpoort, maatschappelijke organisaties en drie woningcorporaties is een plan gemaakt gericht op hoe de wijk er vanuit sociaal oogpunt uit zou moeten zien als de herontwikkeling over een aantal jaren is afgerond. Helaas is het nu nog niet mogelijk toekomstige bewoners bij het proces te betrekken. Toch moet nu al aandacht gegeven worden aan de sociale pijler in de eindsituatie van de wijkvernieuwing, omdat het voor prettig wonen van belang is dat er voldoende aanbod is aan sociale voorzieningen.  

Voor elk van de drie thema’s in het plan zijn pakketten voorstellen gemaakt. Binnen het onderdeel leefomgeving en sociale samenhang is vooral gezocht naar toegankelijke voorzieningen voor verschillende groepen bewoners. Verschillen in leeftijd, maar ook in behoeften en wensen. Genoeg ruimte moet er zijn voor spelen. Voor kleine kinderen, maar ook voor de wat oudere jeugd. De huidige Kamperpoort kent al een sterke straatcultuur. Door daar rekening mee te houden bij de inrichting van de openbare ruimte in bijvoorbeeld de binnenterreinen, ontstaan er veilige plekken waar kinderen kunnen spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Kunst en cultuur wordt gezien als middel om de samenhang tussen huidige  en toekomstige bewoners te bevorderen.

De periode van verandering in de wijk is voor de huidige bewoners een goede gelegenheid om met gerichte opleidingen, werk en inkomen een stap te zetten op de ‘sociale ladder’. Uitgangspunt is daarbij dat de mensen gestimuleerd worden en kansen krijgen, maar deze zelf moeten pakken. Zo kunnen werkloze buurtbewoners zich bijvoorbeeld inzetten bij bouwwerkzaamheden. Bedrijfsruimtes bieden kansen voor startende ondernemers uit de wijk. Verder in een integrale aanpak van belang, met maatwerk voor de bewoners. Binnen het concept ‘buurtacademie’ wordt op maat en laagdrempelig de kloof tussen het aanbod op educatie en scholing en de (soms latente) behoefte van bewoners  van de Kamperpoort gedicht.  

Door de wijkvernieuwing en de nieuwbouw van woningen zal de bevolkingssamenstelling van de Kamperpoort sterk veranderen. Er zullen veel meer gezinnen met kinderen wonen. Door de aanwezigheid van zorgcentrum de Nieuwe Haven blijven er ouderen in de wijk wonen. Vooral voor deze twee groepen zijn specifieke voorzieningen gewenst. De Zwolse Brede School voorziet in een integrale benadering van opvoeding en onderwijs. Er wordt gedacht aan basisonderwijs in combinatie met voorzieningen als een peuterspeelzaal, kinderopvang/buitenschoolse opvang en een wijkcentrum. De brede school kan verder uitgebreid worden met mogelijkheden voor sport en cultuur. Zo krijgt een dergelijke voorziening een uitstraling voor de hele wijk.  

Nu alle partijen het plan steunen, wordt het in een volgende stap verder uitgewerkt. Dan worden ook keuzes gemaakt op basis van de financiёle haalbaarheid van de ambities.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Enorm belangrijk inderdaad de sociale samenhang. Volgens mij wordt het wel mooi daar. Die lelijke steenpuist “De Fenix” al een tijdje weg….we zullen zien.


    Maak melding

Reageer