Topman Rabobank spreekt bij Windesheim

Zwolle – Op 11 november organiseert het Centre for Entrepreneurship van Windesheim het tweede ‘CafE’, een network-event voor ondernemers, studenten en docenten van Windesheim. In samenwerking met VU podium is voor deze gelegenheid dr. Wim Boonstra uitgenodigd. Deze onderdirecteur van de Rabobank zal ingaan op de situatie rond de kredietcrisis en wat dat betekent voor (startende) ondernemers. Hierbij zal hij niet alleen ingaan op de beperkingen maar uitdrukkelijk ook op de kansen die zich nu en straks kunnen voordoen.

Het ‘CafE’ is van 16.00 tot 17.30 uur in gebouw C (entreegebouw) van Christelijke Hogeschool Windesheim. Het ‘CafE’  is de plek waar partners van het Centre for Entrepreneurship elkaar informeel ontmoeten. Kennisuitwisseling tussen studenten en docenten met verschillende externe netwerken, zoals bedrijfsleven en overheid wordt zo gestimuleerd. Het ‘CafE’ vindt eens in de zes weken plaats. Een deskundige houdt dan een inleiding over een inhoudelijk en actueel thema. Dit keer is dat de kredietcrisis. Uiteraard is er tijdens een hapje en een drankje ook ruimte voor kennisuitwisseling en discussie.

Boonstra is onderdirecteur van Rabobank Nederland, hoofd van de Stafgroep Economisch Onderzoek,  docent Geld- en Bankwezen aan de VU en heeft vele publicaties op zijn naam staan. In 2003 was hij hoofd kenniscentrum MKB.

Het Centre for Entrepreneurship van Windesheim ondersteunt studenten en medewerkers bij het versterken van hun ondernemende houding en innovatief vermogen, ongeacht of ze zelf ondernemer willen worden. Om dit te realiseren staat het thema ‘ondernemerschap’ centraal in diverse projecten, waaronder ‘CafE’.
Het Centre for Entrepreneurship heeft een belangrijke regionale functie en wil zo veel mogelijk mensen binnen en buiten Windesheim stimuleren om zich aan het thema te verbinden.

Wie graag bij deze interessante bijeenkomst wil zijn, kan zich tot 8 november a.s. aanmelden via centreforentrepreneurship@windesheim.nl

Artikel delen:

Reageer