De Pluriform

Zwolle – Volgend jaar, op 6 maart om precies te zijn zal de eerste PLURIFORM worden uitgereikt. De PLURIFORM is een prijs, die wordt uitgereikt aan personen of organisaties, die zich belangeloos inzetten voor de integratie van allochtonen in Zwolle. Iedereen die denkt in aanmerking te komen voor de PLURIFORM kan zich aanmelden. 

Zwolle begint een multiculturele stad te worden. Bijna 10% van de Zwolse bevolking is van niet-westerse komaf en al die mensen proberen een plekje te vinden in de Zwolse samenleving. Veel burgers organiseren initiatieven om hen daarbij te helpen. Dat kan van alles zijn: van het houden van straatbarbecues tot taallessen en van de begeleiding naar betaald werk tot gezamenlijke maaltijden en feesten.

Er gebeurt veel op dit gebied. De gemeente Zwolle vindt het daarom belangrijk dat deze initiatieven zichtbaar worden gemaakt en in het zonnetje worden gezet. Daarvoor is de PLURIFORM in het leven geroepen, de eerste Zwolse Integratie-prijs. 

De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 euro, te besteden aan de activiteit, een beeldje en een uitje voor meerdere personen. 

Alle inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van raadslid Piet van Dijk. Van de inzendingen, die worden genomineerd verschijnt t.z.t. een aparte uitgave. 

De organisatie ligt in handen van art.1 Overijssel en de Integratieraad Zwolle. Meer informatie is te vinden op: www.pluriformzwolle.nl

 

Artikel delen:
Reacties 2
 1. De 5 genomineerden zijn:

  1.De afdeling samenspraak gecoördineerd door stichting het Gilde, voorgedragen door dhr Tennekes.

  Anderstaligen gedurende een bepaalde periode wekelijks treffen en mede aan de hand van de interesse van de hulpvrager samen de vaardigheid in de Nederlandse taal te vergroten. Dit kan thuis, maar b.v. ook tijdens het winkelen of een fietstocht.
  Deze één op één koppeling kan maximaal 1 jaar duren. De vrijwilligers krijgen ondersteuning door de coördinator. De werving gaat door mond op mond reclame, flyers en via doorverwijzing door anderen. Momenteel is er een toenemende vraag van vrouwen met een Islamitische achtergrond

  2.Het Netwerk Nieuwe Nederlanders, initiatiefnemer Ammir Farokhi voorgedragen door Caroline Klootwijk.

  Men heeft geconstateerd dat ondanks goede opleidingen allochtonen toch minder makkelijk een baan krijgen die bij hun opleidingsniveau passen. Men richt zich op hoger opgeleide mensen (MBO HBO), waarbij ook specifieke aandacht is voor vrouwen. Door een netwerk op te zetten kun je zelf werken aan je eigen plaats en positie in de samenleving kun je elkaars kennis en kunde benutten. Het initiatief is pas opgezet, er zijn inmiddels een tweetal bijeenkomsten geweest. Men verwacht dat het zichtbare resultaten zal opleveren als het wat langer draait.

  3.Uitwisselingsproject tussen OBS de Campherbeek en OBS de Toonladder, voorgedragen door Johan Vlaskamp

  Er is een uitwisselingstraject ingezet tussen leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 tussen een zgn. witte school en een zgn. zwarte school. 3 Keer per jaar vindt deze uitwisseling plaats zodat jongeren ook kennismaken met een school met een andere leerlingensamenstelling. 3 Keer per jaar startend in groep 6 betekend over 3 jaar dus 9 keer een uitwisseling. Het is een eye-opener voor kinderen met deze leeftijd te zien en ervaren dat de cultuur op een school ook anders kan zijn dan op hun school.
  De idee met de prijs is om deze b.v. te benutten voor het opzetten van een buitenschoolse activiteit, waarbij gedacht kan worden aan de aanschaf van een voetbaltenue. Of een keer een bijdrage aan een gezamenlijk dagje uit.

  4.De Zwolse Panters Drumband en Cheerleaders van ⤽Stichting Nos Union⤝, voorgedragen door Trudy Kistemaker ?? Heetjans.

  Antilianen waren nogal negatief in het nieuws. Op een gegeven moment werd door 1 persoon de groep jongeren aangesproken en uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat men nu een eigen drumband en heeft. Niet rondhangen op straat maar met elkaar muziek maken. Eén avond per week wordt er geoefend. Af en toe zijn er optredens, ook geven ze wel eens een uitvoering op straat. Ze zouden het geld van de prijs goed kunnen gebruiken voor het betalen van een extra avond per week oefenen. (i.p.v. 1 keer per week 2 keer per week), of de aanschaf van instrumenten en uniformen.

  5.Maatjesproject van de Landstede en Deltioncollege, voorgedragen door Jan Scholten.

  Met provinciale subsidie is 4 jaar geleden bij 4 scholen in de provincie een project opgezet om schooluitval te voorkomen. Dit betrof ondermeer een samenwerkingsproject tussen de Landstede en het Deltion college. De subsidie is inmiddels gestopt maar de projecten lopen door. Op vrijwillige basis kunnen studenten die denken het niet te zullen halen of die dreigen af te haken individuele begeleiding krijgen van een vrijwilliger. Zij moeten dit dan aangeven bij de coördinator die hiervoor bij de Landstede en het Deltion college is aangesteld. Het resultaat is positief, meer dan driekwart van de jongeren die zich melden verlaten alsnog met een diploma de school. Dit hangt mede samen met het feit dat de jongeren zichzelf moeten melden met een hulpvraag. Hoewel de verwachting in eerste instantie was dat met name allochtone jongeren hier een beroep op zouden doen, blijkt momenteel dat het aantal allochtonen en autochtone leerlingen ongeveer gelijk zijn.
  Het Deltion college heeft 167 studenten gekoppeld en de Landstede 95. Bij het Deltion college werken 49 vrijwilligers en bij de Landstede 32.
  De vrijwillige begeleiders ⤽coaches⤝ hebben 1 keer per maand een bijeenkomst en er zijn intervisie overleggen.
  De prijs zou vooral voor de school een enorme opsteker zijn en een extra stimulans om met dit project door te gaan.  Maak melding

 2. Sympatie voor de Panters, in de Swollenaer een stuk waarin ze smeken om steun. In februari behandelt de gemeenteraad een Swollwacht-motie voor financiële ondersteuning. Dus Trudy’s aanbeveling is niet toevallig. Denk er nog even over, en uh…..deze stemming leidt toch niet tot kamervragen van Gebleekte Geert of Held Hero? Net als bij die filmpjes-show… Er wordt al genoeg geroeptoeterd!


  Maak melding

Reageer