Najaarsschoonmaakactie Palestrinalaan

Zwolle – Op zaterdag 8 november organiseert het project “Samen gaan voor de Palestrinalaan” in samenwerking met Maxi Axie (Travers), ROVA, Tactus Verslavingszorg en de gemeente Zwolle weer een schoonmaakactie in de Palestrinalaan. Deze actie begint om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur (verzamelen bij de James Last flat, kantoor huismeester)  

Kinderen (en alle andere bewoners) uit de Palestrinalaan worden uitgenodigd om de straat weer eens flink onder handen te nemen en al het zwerfvuil op te ruimen. Er wordt natuurlijk gezorgd voor de benodigde materialen zoals handsschoenen, vuilniszakken en dergelijke. Ook zal het theehuis de Klooienberg (Travers) weer aanwezig zijn om te zorgen voor lekkere hapjes en drankjes.

Tijdens de schoonmaakactie is het ook weer mogelijk om (als bewoner) grof vuil aan te bieden. Huisvuil kan op vertoon van een thuis bezorgde brief,’s morgens worden aangeboden tussen 05.00-10.00 uur op speciaal aangewezen plekken. Klein chemisch afval kan men aanleveren bij een pick-up die tussen 09.30 en 13.00 zal rond rijden. 

Heeft u vragen m.b.t de schoonmaakactie? Dan kunt u contact opnemen met wijkbeheerder Gerard Ballintijn (038-4982682), of medewerkers Travers in het wijkcentrum Holtenbroek (038-4224933)

Artikel delen:

Reageer