Gemeenteraad loopt warm voor debat over de biomassacentrale  Stadshagen

Gemeenteraad loopt warm voor debat over de biomassacentrale Stadshagen

Zwolle – In de Zwolse wijk Stadshagen, in het wijkdeel Breecamp, staat een warmtecentrale op biomassa. Deze centrale is bekend van diverse discussies over het nut en noodzaak van biomassa. Daarnaast kennen we deze centrale ook van de klachten over stankoverlast en problemen met de kosten van de geleverde warmte.

Begin februari werd er een nieuw hoofdstuk aan dit warmtedossier toegevoegd: tijdens de koudste week van de winter viel de warmtecentrale een aantal keren uit. Hierdoor kwam een deel van Breecamp op die bewuste momenten zonder warmte te zitten. De communicatie en de manier waarop de meldingen van de inwoners werden afgehandeld, waren daarbij niet goed. Al met al geen fijne situatie voor de inwoners van Breecamp. De fractie van CDA Zwolle heeft hierover in februari vragen aan het Zwolse college gesteld.

Woordvoerder Arjan Spaans: “Buiten de genoemde problemen om, speelt er in dit dossier nog meer. Onderzoek wijst uit dat de gemeente Zwolle door het gehanteerde concessiemodel weinig invloed op de huidige warmteleverancier Eteck heeft. De wethouder (Schuttenbeld red.) heeft aangegeven dat het huidige contract (concessie) over 6 jaar af zal lopen en dat er tegen die tijd naar andere oplossingen en aanbieders wordt. Maar warmteleverancier Eteck geeft aan dat de concessie echter niet over 6 jaar afloopt, zij geven aan dat er tot 2041 een overeenkomst is. Dit verbaast ons zeer, het CDA Zwolle wil hier dan ook duidelijkheid over.”

Het CDA is bezig om een informatiedebat aan te vragen over de warmtecentrale in Breecamp. Daarvoor zoekt zij steun bij de andere partijen. Spaans: “Dit is een belangrijk onderwerp waarbij onze inwoners geraakt worden. Transparantie en vertrouwen is een groot goed: we gaan er dan ook vanuit dat de partijen tot elkaar komen, dat we gaan voor een goede afloop. Daarom hebben we alle Zwolse politieke partijen gevraagd om het verzoek voor dit debat te steunen.”

Mocht het informatiedebat niet de gewenste resultaten opleveren, dan heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om een rechtstreeks (vervolg)debat met de wethouder aan te gaan.

Artikel delen: