Sociale Hypotheek voor multifunctionele accommodaties in Overijssel

Sociale Hypotheek voor multifunctionele accommodaties in Overijssel

Zwolle – Een ‘hypotheek’ die wordt afgelost met maatschappelijke activiteiten in plaats van geld. Dat kan vanaf deze week opnieuw bij de provincie Overijssel met de subsidieregeling Sociale Hypotheek.

De deuren van multifunctionele accommodaties in Overijssel zijn momenteel gesloten. Kulturhusen, dorpshuizen, wijkcentra zijn meer dicht dan open geweest het afgelopen jaar. Het zijn vaak plekken die staan voor het hart van de samenleving. Het voortbestaan van deze accommodaties kan in het geding komen door de financiële gevolgen van de tijdelijke sluiting. Daarom biedt de provincie Overijssel een subsidie aan die kan worden afgelost met de inzet van vrijwilligerswerk.

De subsidieregeling Sociale Hypotheek was vorig jaar een succes en is in het leven geroepen na een oproep vanuit dorpshuizen, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties voor hulp in deze bijzondere tijden. Daarom heeft de provincie deze regeling opnieuw opengesteld. Vele accommodaties vroegen een bedrag aan en samen met alle betrokken vrijwilligers werden er manieren bedacht om maatschappelijke activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan het tegengaan van eenzaamheid in de wijk of het zelf aanpakken van een verbouwing, zodat de accommodatie weer toekomstbestendig is.

Gedeputeerde Roy de Witte is enthousiast over het succes: “Je ziet dat de Sociale Hypotheek mensen verbindt en tot actie aanzet. De relevantie van multifunctionele accommodaties wordt hierdoor extra benadrukt. Het werk dat dorpshuizen, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties doen is van grote waarde. Het is een relevant onderdeel van het samenleven in Overijssel. Dat willen we koesteren.”

Elke accommodatie kan een bedrag aanvragen dat gelijk staat aan het omzetverlies en dat net zo hoog is als de maatschappelijke activiteit waard is. Het maximum is 15.000 euro. Het verleende subsidiebedrag mag naar eigen inzicht worden besteed, zolang het ten goede komt aan de exploitatie. Als ‘aflossing’ stelt een multifunctionele accommodatie een activiteit voor in samenwerking met vrijwilligers. Dit is aanvullend bovenop de reguliere activiteiten. Een uur vrijwilligerswerk staat voor 15 euro. Vraagt een accommodatie dus 5000 euro subsidie aan, dan worden er 333 uren vrijwilligerswerk gerekend om de Sociale Hypotheek mee af te lossen. En dat is winst: enerzijds de financiële tegemoetkoming voor de accommodatie en anderzijds de inzet voor de maatschappij.

Vanaf maandag 1 maart kan de subsidie worden worden aangevraagd. Meer informatie is hier te vinden.

Artikel delen: