Halen en brengen grof huis- en tuinafval verandert

Halen en brengen grof huis- en tuinafval verandert

Zwolle – De haal- en brengservice van grof huisvuil en grof tuinafval in Zwolle gaat per 1 april veranderen.

Elk huishouden kan vanaf die datum twee keer per jaar gratis een tuinzak voor grof tuinafval aanvragen, één keer gratis grof huisvuil aan huis laten ophalen en jaarlijks in totaal 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen. Wie vaker gebruikmaakt van de diensten voor halen en brengen van grofvuil betaalt een vergoeding.

De gemeente voert deze verandering door om de afvalverwerkingskosten beheersbaar te houden en eerlijker te verdelen. Ook wil ze de hoeveelheid restafval zo verder terugbrengen.

Een kleine groep huishoudens maakt relatief veel gebruik van de diensten. Voor verreweg de meeste Zwolse huishoudens zijn de genoemde hoeveelheden ruim voldoende. Het merendeel van de huishoudens komt namelijk maximaal één keer per jaar bij het milieubrengstation van ROVA aan de Rijnlandstraat. Gemiddeld wordt er 75 kg afval per bezoek gebracht. Ook van de tuinzak en de ophaalservice voor grof huisvuil wordt gemiddeld minder dan één keer per jaar per huishouden gebruik gemaakt, aldus de gemeente.

Huishoudens die meer gebruik willen maken van de haal- en brengservice van grofvuil kunnen dat straks nog steeds, maar betalen een kostendekkende vergoeding wanneer zij boven de nieuwe maximum hoeveelheden uitkomen.

De nieuwe regels gaan in op 1 april 2021. Heeft u voor die datum grof huisvuil en grof tuinafval gebracht of laten ophalen? Dan tellen deze aantallen voor 2021 nog niet mee. Op 1 januari van elk jaar krijgen huishoudens weer nieuw tegoed voor dat betreffende jaar.

Inwoners die een tuinzak willen bestellen of grof huisvuil willen laten ophalen, kunnen daarvoor een afspraak maken via de website van ROVA, de ROVA-app of het Klantcontactcentrum van ROVA. Hierin verandert dus niets. Wel heeft u daarbij vanaf 1 april ook uw ROVA-pasnummer nodig. Hierop wordt namelijk bijgehouden hoeveel tegoed uw huishouden nog heeft. Brengt u afval naar het milieubrengstation, dan moet u de ROVA-pas meenemen.

Grof huisvuil is afval uit de inboedel van uw woning, dat te groot of te zwaar is voor uw restafvalcontainer. Bijvoorbeeld een bank, matras of tapijt. Afval dat ‘nagelvast’ in of bij de woning zat, bijvoorbeeld een keukenkastje of deur, valt hier niet onder. Dit is bouw- en sloopafval.

Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de gft-container. Zoals snoeiafval en grote hoeveelheden gemaaid gras of bladeren.

Bent u door uw tegoed heen voor dit jaar, maar wilt u wel grofvuil brengen of laten ophalen? Dan betaalt u de volgende kosten:

  • Extra keer tuinzak laten brengen en ophalen: € 25,- per zak
  • Extra keer grof huisvuil laten ophalen: € 40,- per kubieke meter
  • Extra grof huisvuil brengen: € 27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (€ 23,50 per 100 kg)
  • Extra tuinafval brengen: € 8,10 per 100 kg

Voor het wegbrengen van autobanden, dakleer en grond & zand naar het milieubrengstation betaalt u voortaan vanaf de eerste kilo een vergoeding. Voor alle andere soorten afval die u wegbrengt, veranderen de kosten niet. Het wegbrengen van metaal, textiel, glas en karton naar het milieubrengstation blijft bijvoorbeeld gratis.

Op www.zwolle.nl/halenenbrengen vindt u meer informatie over de wijzigingen in de haal- en brengservice van grofvuil.

Artikel delen: