Vignet ‘Gezonde School’ voor OKC De Marshof

Vignet ‘Gezonde School’ voor OKC De Marshof

Zwolle – Kindcentrum De Marshof heeft het keurmerk ‘Gezonde School’ behaald. Met dit vignet laat De Marshof zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van de Gezonde School.

Om het behalen van het vignet ‘Gezonde School’ te vieren en in en buiten de school bekendheid te geven zullen maandag 8 maart, om 11.30 uur, alle leerlingen en leerkrachten van De Marshof op het plein een work-out doen met de vakleerkracht gym/buurtsportcoach van SportService Zwolle. Ook Zwolfje van PEC Zwolle is hierbij aanwezig.

Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Marshof voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Yvette van Haastrecht, van OKC De Marshof is er trots op om directeur te zijn van een Gezonde School. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is.”

De Marshof mag het vignet Gezonde School dragen omdat zij het themacertificaat Bewegen en Sport heeft behaald. Dit certificaat krijgt een school als er veel speciale aandacht is voor bewegen en sport. Hiervoor wordt op De Marshof een flink aantal activiteiten ingezet: Jaarlijkse sportdag op het sportpark, Koningsspelen (bovenbouw op sportpark, onderbouw op school), Sport- en beweegactiviteiten op het plein onder leiding van (sport en recreatie) studenten, de groepen 3 t/m 8 hebben één keer in de week gymles van een vakleerkracht/buurtsportcoach, er worden naschoolse activiteiten/sportkennismakingslessen (bij de sportverenigingen) georganiseerd in samenwerking met de verschillende sportverenigingen in de wijk/stad, de buurtsportcoach heeft contact met verschillende sportverenigingen voor het organiseren van binnenschoolse clinics en de leerlingen van De Marshof nemen deel aan veel verschillende schoolsporttoernooien.

Artikel delen: