GroenLinks en D66: Vervuiler aansprakelijk voor milieuschade door plastic korrels op IJsseloevers

GroenLinks en D66: Vervuiler aansprakelijk voor milieuschade door plastic korrels op IJsseloevers

Zwolle – De Zwolse fracties van D66 en GroenLinks dienen een motie in bij B & W vanwege de grote hoeveelheden aangespoelde plastic korrels langs de oevers van de IJssel. De korrels veroorzaken enorme milieuschade, aldus de twee fracties.

De vervuiling is volgens het waterschap Rijn en IJssel afkomstig van het bedrijf Daly Plastics BV, een verwerker van kunststof afval in Zutphen. De plastic korrels zorgen al sinds september 2020 voor grote problemen op verschillende plekken langs de rivier. Een half jaar later worden er nog steeds grote hoeveelheden van deze nurdles gevonden op de oevers van de IJssel bij Zwolle. D66 en GroenLinks vinden dat het bedrijf aansprakelijk gesteld moet worden voor de milieuschade. Zij dienen daarom samen met de PvdA tijdens de raadsvergadering op maandagavond een motie in.

Volgens vrijwillige zwerfafvalonderzoekers liggen de oevers van de IJssel bij Zwolle bezaaid met plastic korreltjes. Eildert Noorda, raadslid van GroenLinks: “Het is de milieuramp op de Wadden van 2019 in het klein, maar met grote gevolgen voor onze kwetsbare IJsselnatuur. Niet ingrijpen is geen optie wat ons betreft – de veroorzaker moet, ook financieel, bijdragen aan het opruimen ervan.”

Sonja Paauw, van D66 laat weten: “Daly Plastics heeft de mond vol van circulaire economie en de groene voetafdruk, maar weet de hele IJssel vol plastic te krijgen zonder daar met een woord over te reppen op haar website. Ook draait zij niet op voor de kosten van de vervuiling, het bedrijf is slechts gesommeerd maatregelen te treffen om verdere vervuiling te voorkomen. Onbegrijpelijk vind ik dat gezien de milieuschade die hierdoor ontstaat.”

Beide partijen roepen met de motie het college op om samen met de andere IJsselgemeenten hun zorg uit te spreken richting de provincies, Rijkswaterstaat en de betrokken Waterschappen. Daarnaast vragen zij in de motie om Rijkswaterstaat aan te sporen het bedrijf aansprakelijk te stellen.

Het is in Nederland nog steeds ongebruikelijk dat de vervuiler betaalt, ondanks Europese regelgeving die hier mogelijkheden voor biedt. De gemeente Zwolle loopt op dit gebied voorop in Nederland blijkt uit onderzoek van Investico. “Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het college samen met de andere IJsselgemeenten een vuist kan maken.”

Artikel delen: