Scheuren in aanbouw van woningen in wijk Dieze

Zwolle – De Swollwachtfractie is de laatste anderhalve maand meerdere malen benaderd door gedupeerde bewoners uit de Adiaan Pauwstraat, de Anthonie Duyckstraat, Johan van Oldebarneveldstraat e.o. in de wijk Dieze, en is daar ter plaatse geweest. Allen klagen erover, dat er problemen aan de aanbouwen van ongeveer twintig woningen in Dieze zijn ontstaan, met als mogelijke oorzaak een schommeling in het grondwaterpeil. Scheurvorming in muren, kieren in kitranden, barsten in voegen, scheuren in tegels en klemmende deuren door verzakking zijn veel voorkomende klachten.

Bovenstaande genoemde problemen zouden het gevolg zijn van het onttrekken van veel water op het voormalige Aloëterrein voor het plan Roode Molen (nodig omdat de grondwaterstand daar erg hoog was) en voor de aanleg van een nieuw ESSO benzinestation aan de Ceintuurbaan. I.v.m. het plaatsen van een tank op plus minus vijf meter diepte werd in mei/juni 2008 gestart met pompen/ onttrekken van water op genoemde locatie Ceintuurbaan. De gedupeerde bewoners uit voornoemde wijk Dieze hebben het college in september 2008 schriftelijk op de hoogte gesteld van de problemen aan de aanbouwen van hun woningen en het college met klem gevraagd dadelijk te stoppen met het onttrekken van grondwater en het tegelijkertijd aansprakelijk gesteld voor de gevolgschade hieruit voortvloeiend. Swollwacht gaat hierover vragen stellen aan het college.

Swollwacht: “Door een ambtenaar van de gemeente Zwolle werd aangegeven, dat de bronbemaling van voornoemde projecten de problemen niet heeft kunnen veroorzaken. Door u als gemeente werd aangegeven, dat de woningeigenaren zelf hun aanbouw hebben laten bouwen en dat het feitelijk hun eigen probleem is dat de funderingen van de aanbouwen een schommeling in het grondwaterpeil niet doorstaan”.

De Swollwachtfractie vindt dat nogal kort door de bocht en wenst van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

 1. Is het uw college bekend, dat omstreeks het jaar 2000 tijdens plaatsing van een vuilwater overstort, scheuren in muren e.d. zijn ontstaan bij een flatgebouw in de directe omgeving.
 2. Bent u met ons van mening dat door het onttrekken van grote hoeveelheden water – door bronbemaling – het grondwaterpeil kunstmatig verlaagd kan worden?
 3. Bent u met ons van mening dat de problemen aan de aanbouwen van ongeveer twintig woningen in de wijk Dieze te maken kunnen hebben met onttrekking van grote hoeveelheden grondwater en een schommeling in het grondwaterpeil?
 4. Bent u met ons van mening dat de opmerking: “zelf hun aanbouw hebben laten bouwen en dat het feitelijk hun eigen probleem is dat de funderingen van de aanbouwen een schommeling in het grondwaterpeil niet doorstaan”, wel erg kort door de bocht is?
 5. Is uw college bereid te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn, dat deze problemen zich juist voordoen, in een periode tijdens het onttrekken van grote hoeveelheden water – door bronbemaling – waardoor het grondwaterpeil kunstmatig verlaagd werd?
 6. Bent u met ons van mening dat, wanneer komt vast te staan dat door het onttrekken van grote hoeveelheden water – door bronbemaling – deze problemen werden veroorzaakt, er een geldelijke regeling t.a.v. de geleden schade voor de gedupeerden moet komen?
 7. Is het uw college bekend, dat de gedupeerde bewoners zich inmiddels hebben verenigd in een actiecomité?

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Werd woensdag ook behandeld tijdens wijkplatform
  Volgens de man van de gemeente kon het niet door de bronbemaling komen, die stond te ver weg. Na felle protesten van de bewoners krabbelde hij wat terug, maar helderheid konden ze niet echt geven.

  Bent u met ons van mening dat de opmerking: “zelf hun aanbouw hebben laten bouwen en dat het feitelijk hun eigen probleem is dat de funderingen van de aanbouwen een schommeling in het grondwaterpeil niet doorstaan”, wel erg kort door de bocht is?

  Daar zijn toch bouwvergunningen voor? Die zijn afgegeven en bewoners wisten te melden dat er gefundeerd was op de draagkrachtige laag.

  Mogelijke oorzaak is het inklinken van de veenlaag. Maar echt helder werd het niet.

  Wat mij betreft een onderzoek laten uitvoeren en de kosten verhalen op degene die ook de scheurvorming heeft veroorzaakt.
  Het kan niet zo zijn dat er weer niks gebeurt.  Maak melding

 2. BRONBEMALING EN GRONDWATER DIEZE OOST
  Geachte lezers, uit zeer dichte nabij heid weet ik dat bij bronbemaling op een kleine oppervlakte en met veel vermogen wel degelijk het grond water zakt, die mensen mochten wegens meerdere plekken in Dieze Oost ook niet op vol vermogen >:( 😛 😮


  Maak melding

 3. Volgens een bronbemalingsspecialist die ik gesproken heb over deze kwestie, wordt het grondwater met de huidige technieken over een zeer grote (ondergrondse) oppervlakte weg gezogen/gemaald.
  De gemeente staat in deze keihard te liegen!

  >:( >:( >:(


  Maak melding

 4. Met je eens Emile:

  Daar zijn toch bouwvergunningen voor? Die zijn afgegeven en bewoners wisten te melden dat er gefundeerd was op de draagkrachtige laag.

  Mogelijke oorzaak is het inklinken van de veenlaag. Maar echt helder werd het niet.

  Wat mij betreft een onderzoek laten uitvoeren en de kosten verhalen op degene die ook de scheurvorming heeft veroorzaakt.

  Dit mag niet in de doofpot.


  Maak melding

 5. Scheuren in aanbouw
  Grondwateronttrekkingen veroorzaken in een vrij grote straal grondwaterstandsdaling. Als voorzorg dienen vanaf de periode voor de onttrekking peilbuismetingen uitgevoerd te worden. Als het grondwater onder een fundering op staal daalt onder het aanlegniveau ontstaan verzakkingen. Eerste actie is om de uitvoerende partij, de opdrachtgever alsmede de gemeente aansprakelijk te stellen en de verjaring te stuiten.
  Zie ook onze website http://www.platformfundering.nl


  Maak melding

Reageer