SP vindt vertrekregeling ex-directeur Wezo absurd

Zwolle – De fractie van de SP is verontwaardigd over de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. De directeur zal met behoud van salaris nog twee jaar op de loonlijst blijven staan, totdat hij gebruik kan maken van vervroegd pensioen. “Bij een gewone werknemer heet dit twee jaar betaald verlof”, zegt de SP in Zwolle.  

De SP vraagt zich af of het gerechtvaardigd is gezien de financiële positie van de Wezo om iemand langdurig door te betalen, zonder dat daar een tegenprestatie in de richting van het bedrijf tegenover staat. Reden genoeg voor de fracties van de SP in Zwolle en Raalte om vervolgvragen aan het college te stellen. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “deze vertrekregeling is natuurlijk absurd en buiten proporties. Een normale werknemer krijgt bij ontslag ook niet twee jaar doorbetaald, maar is aangewezen op een werkeloosheidsuitkering. Het is belachelijk dat er voor een directeur een uitzonderingspositie wordt gecreeërd. Zeker nu de Wezo grote verliezen heeft, die moeten worden aangevuld door de gemeenteraad.’

De SP wil van de colleges in Raalte en Zwolle weten of er ook mogelijkheden voor vrijwillig vervroegd pensioen met doorbetaling zijn voor de werknemers die in dienst zijn bij de Wezo. Daarnaast vraagt de SP naar de geleverde inspanningen om betaald werk te vinden cq te vervullen voor de directeur. Bovendien mag het college uitleggen waarom zij de gemeenteraden niet heeft geïnformeerd over deze vertrekregeling en hoeveel de vertrekregeling de gemeenten precies kost.

SP: In de najaarsnota 2008 is de gemeenteraad in Raalte gevraagd om € 65.000 te besteden aan het wegwerken van de tekorten bij de Wezo. De beleidsrapportage 2008 van de gemeente Zwolle liet een verlies zien van 1,3 miljoen ten aanzien van de Wezo. In de begroting voor 2009 in Zwolle is € 262.000 opgenomen voor een geraamd exploitatieverlies bij de Wezo. Hoe verhouden deze bedragen zich tot de vertrekregeling van de ex-directeur?

Daarnaast heeft de SP nog drie vragen voor het college:

o Zijn er ook mogelijkheden voor vrijwillig vervroegd pensioen met doorbetaling voor WSW-ers? Graag een toelichting.

o Welke afspraken zijn er met de nieuwe directeur gemaakt?

o Gelden er binnen andere gemeentelijke instellingen ook dergelijke regelingen? Zo ja, welke?

SP Zwolle

Artikel delen:
Reacties 25
 1. Die zakkenvuller zelf maakt gebruik van de regeling. Die voor geen mm klopt natuurlijk. Maar Have waarom zijn al jouw democratische vertegenwoordigers dan ook zakkenvullers?  Maak melding

 2. Omdat onze “democratische” vertegenwoordigers zo’n besluit nog steeds terug moeten kunnen draaien. Doen ze dat niet dan maken ze zich ook schuldig aan het laten zakkenvullen. Begrijp wel dat het allemaal om gemeenschapsgeld gaat dus als ons gemeentebestuur niet ingrijpt, dan maakt het zich net zo schuldig………


  Maak melding

 3. Ok Have, misschien is dat niet gebeurd omdat er lang geen gebruik van de regeling is gemaakt? Onze gemeenteraadsleden, weten dan niet van het bestaan? Denk wel dat onze gemeenteraadsleden best beseffen dat ze altijd met gemeenschapsgeld bezig zijn, of twijfel jij daar aan?


  Maak melding

 4. omdat er lang geen gebruik van de regeling is gemaakt?
  Dat slaat toch nergens op? Vandaag de dag is het zo, dat als je wordt ontslagen, dan heb je recht op een WW uitkering en niet op een regeling die nog 2 jaar doorbetaald en waarvan de kosten uit ons gemeenschapsgeld moeten komen.
  En Ja, ik twijfel wel eens of ons gemeentebestuur wel beseft dat ze altijd met gemeenschapsgeld beizg zijn. Hoe vaak is niet niet voorgekomen, dat het geld verkeerd wordt uitgegeven en in een bodemloze put verdwijnt?


  Maak melding

 5. Kan dit geen interne gemeentelijke regeling zijn die idd snel moet verdwijnen? regeling die nog 2 jaar doorbetaald en waarvan de kosten uit ons gemeenschapsgeld moeten komen.  Maak melding

 6. tijdje terug was er toch ook een bericht over een wachtgeldregeling waar een aantal wethouders nog twee jaar lang onder vielen… (ik meen dat het om 6 ton ging???) Dus zo onbekend zijn deze regelingen niet bij het gemeentebestuur…

  Blijft natuurlijk idd schandalig dat een bestuurder/directeur van een gemeentelijke instelling die verlies draait, een bonus krijgt. Ik zou eigenlijk wel willen stellen dat deze man wegens wanprestatie geld zou moeten toeleggen… waarom bestaan er niet dat soort regels?
  Kennelijk sta je met een bepaalde functie en inkomen niet alleen boven de werknemer, maar ook boven de wet en de redelijkheid???


  Maak melding

 7. is er niet wat meer info over deze de Blok behalve dat ie niet erg sociaal is ? wezo presteert zeer slecht en meneer vult ff zijn zak, ik hoop dat het hem geen geluk brengt.


  Maak melding

 8. Helemaal niet absurd
  De vertrekregeling van de Wezo directeur is niet absurd. Het past volledig in de huidige maatschappelijke hetze om hier stampij over te maken en getuigt dan ook van een groot sentimenteel beleid van de SP, zonder zich te verdiepen in achtergronden en feiten. Ik zou zeggen, “typisch SP”. De regeling is volledig legaal, niet overdreven en voor de aandeelhoudende gemeenten zelfs een zeer elegante en zeker niet dure oplossing.

  Wat wel verkwistend is, is de wijze waarop er gezocht werd naar een vaste opvolger. Die procedure is onnodig lang geweest, heeft daardoor veel geld gekost en (het allerergste:) hierdoor is Wezo een jaar achterop geraakt in de transformatie naar een effectieve organisatie in leerwerktrajecten. Laat de SP daar de aandeelhouders en raad maar eens over benaderen.


  Maak melding

 9. @ Dick:

  Wat grappig dat ik in mijn laatste verwijzingen weer het 1 en ander van weblogzwolle vandaan zien komen :d. Tof Dick!!!
  Ik geloof dat ik weer de inspiratie begin te krijgen ;D


  Maak melding

Reageer