Zwolle zoekt naar stikstofoplossingen met lokale stikstofstrategie

Zwolle zoekt naar stikstofoplossingen met lokale stikstofstrategie

Zwolle – De landelijke stikstofregels spelen sinds 2019 een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van vooral de grotere bouwplannen in heel Nederland. Bijvoorbeeld bij het bouwen van veel woningen, nieuwe wegen of bedrijven. Ook in Zwolle.

Voor het overgrote deel van de Zwolse omgevingsvergunningen leveren stikstofregels geen belemmeringen op. Bestemmingsplannen voor een uitbreiding van een bedrijventerrein of woonwijk zijn vanwege het landelijke stikstofbeleid lastiger te realiseren.

Bij verschillende plannen vragen de stikstofregels bijvoorbeeld om extra berekeningen, maatregelen of nieuwe oplossingen. Hierdoor duurt het maken van plannen langer en dat is niet wenselijk. Het college van B&W legt daarom een stikstofstrategie voor aan de gemeenteraad. Een lokale aanpak om de balans te zoeken tussen beschermen en vernieuwen. Eén van die mogelijkheden is een ‘gemeentelijke stikstofbank’.

De landelijke stikstofregels zijn er om belangrijke natuurgebieden te beschermen. Deze natuurgebieden worden de Natura2000-gebieden genoemd. In Zwolle is dat het Zwarte Water/de Vecht in het noorden en de IJssel in het zuiden. Dat betekent dat plannen zoals nieuwe woonbuurten of extra bedrijven dichtbij deze gebieden moeilijk te realiseren zijn.

Maar ook plannen die iets verder van deze gebieden liggen, kunnen lastiger uit te voeren zijn door de stikstofregels. Bijvoorbeeld een grotere nieuwe woonwijk of een uitbreiding van een bedrijventerrein. Uitbreidingen brengen ook meer verkeer met zich mee. Verkeer zorgt voor een toename van stikstof in de lucht.

De stikstofregels hebben met name invloed op de grotere plannen en op het tempo ervan. Dat is ook in Zwolle merkbaar. In het afgelopen jaar zijn de woningbouwplannen voor Breezicht-Noord (Stadshagen) vanwege de stikstofuitdagingen vertraagd. Ook voor de ontwikkeling van Hessenpoort zijn op langere termijn stikstofoplossingen nodig.

Op dit moment worden mogelijke oplossingen voor beide vraagstukken onderzocht. Tegelijkertijd zijn er in het afgelopen jaar ook een aantal oplossingen gevonden. Zo konden de plannen voor De Tippe, ook een nieuwe woonbuurt in Stadshagen, wel in procedure worden gebracht worden. Ook de toevoeging van retail op bedrijventerrein Voorsterpoort kon doorgaan.

Ook al is het aan de rijksoverheid en provincie om oplossingen te zoeken voor de landelijke stikstofuitdagingen, sinds mei 2019 kijkt Zwolle naar mogelijke bijdragen en oplossingen op lokaal niveau. De nu aangepaste stikstofstrategie is daar een voorbeeld van. Deze strategie biedt een leidraad hoe Zwolle de uitdagingen op het gebied van stikstof kan verkleinen. Eén van de mogelijke onderdelen is het opzetten van een ‘gemeentelijke stikstofbank’, in overleg met de provincie.

Dit is een soort registratiesysteem waar vrijgekomen stikstofruimte opgeslagen wordt. En op een later moment weer ingezet kan worden voor bijvoorbeeld woningen. Ook is Zwolle in de afgelopen tijd door verschillende boeren benaderd die mogelijk willen stoppen of bijvoorbeeld willen overgaan naar biologisch boeren. Hierdoor ontstaat ook stikstofruimte. Deze ruimte zou door de gemeente overgenomen kunnen worden om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast blijft Zwolle in gesprek met het Rijk over de landelijke regels.

Artikel delen: