Wijkgesprek voor bewoners Wipstrik - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Wijkgesprek voor bewoners Wipstrik

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de resultaten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. Op 24 maart 2021 is de bijeenkomst gepland voor bewoners van de wijk Wipstrik.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle inwoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals veiligheid, leefbaarheid, contacten en de buitenruimte.

In een online bewonersbijeenkomst op woensdagavond 24 maart 2021 om 19.30 uur delen wijkbewoners hun ervaring met het wonen in de wijk en geven zij hun prioriteiten aan wat verbeterd zou kunnen worden. Aan de orde komen vragen zoals: Herkent u de uitkomsten. Wat heeft u de afgelopen jaren meegemaakt in uw buurt. Wat maakt het wonen in deze wijk leuk. Wat zou eventueel beter kunnen. Heeft u ideeën of plannen voor de wijk?

Wijkwethouder William Dogger, wijkmanager Hanneke Valkeman en wijkpartners zijn bij het wijkgesprek aanwezig.

Door loting zijn 400 bewoners uit Wipstrik persoonlijk uitgenodigd. Bewoners die geen uitnodiging voor deze online bewonersbijeenkomst hebben gekregen maar wel willen meepraten, kunnen zich aanmelden voor 21 maart per mail: Wijkservicepunt Oost.

Informatie over het Buurt-voor-Buurt onderzoek leest u hier.

Artikel delen: