Online wijkgesprek voor bewoners Westenholte en Spoolde - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Online wijkgesprek voor bewoners Westenholte en Spoolde

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. De bijeenkomsten voor bewoners van de wijken Westenholte en Spoolde is op 7 april.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle bewoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals leefbaarheid, onderlinge contacten, veiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte.

In een online bewonersbijeenkomst over de resultaten van dit onderzoek komen vragen aan de orde als: Herkent u de uitkomsten? Wat heeft u de afgelopen jaren meegemaakt in uw buurt? Wat maakt het wonen in deze wijk leuk? Wat zou eventueel beter kunnen? Heeft u ideeën of plannen voor de wijk? Wijkbewoners delen hun ervaringen en geven hun voorkeuren en prioriteiten aan voor verbeteringen.

Woensdagavond 7 april om 19.30 uur gaan wijkbewoners in gesprek met de wijkwethouder Monique Schuttenbeld, wijkmanager René Stuij, wijkpartners zoals Travers Welzijn en WijZ, en met elkaar. Daarvoor zijn 300 wijkbewoners persoonlijk uitgenodigd. Bewoners die geen uitnodiging voor deze online bewonersbijeenkomst hebben gekregen maar wel willen meepraten, kunnen zich voor 31 maart per mail aanmelden op wijkservicepuntwest@zwolle.nl.

Artikel delen: