1e Cursus Natuur en Techniek aan GH voltooid

Zwolle – Veertien leerkrachten in het primair onderwijs hebben een certificaat ontvangen voor het voltooien van de eerste cursus Natuur en Techniek, aangeboden door de Gereformeerde Hogeschool (GH). De cursus is onderdeel van VTB-Pro (Verbreding Techniek Basisonderwijs-Professional), een project dat de aandacht voor bètavakken in het primair onderwijs moet vergroten.

 

De pabo van de GH is samen met enkele andere pabo’s geselecteerd om op dit terrein nascholing te verzorgen. De training Natuur en Techniek heeft als doel een open en onderzoekende houding ten aanzien van natuur en techniek bij de leerkrachten te ontwikkelen. Kinderen hebben dagelijks te maken met verschijnselen uit de natuur en techniek. Denk bijvoorbeeld aan de computer, het leven van een huisdier of het weer. De cursisten leren hoe ze de interesse van hun leerlingen voor dergelijke verschijnselen kunnen toepassen in hun lessen rond natuur en techniek.

Ben Beudeker, cursusleider en docent van de vakgroep techniek aan de GH, ziet grote kansen voor techniek binnen het onderwijs. “Bètavakken staan hoog op de politieke agenda, niet zonder reden. De Nederlandse economie is gebaat bij de ontwikkeling van hoogstaande technologie. Leerkrachten in het basisonderwijs spelen daarin een belangrijke rol: zij kunnen kinderen al in een vroegtijdig stadium interesseren en enthousiasmeren voor techniek en wetenschap”, aldus Beudeker.

<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />“Voorwaarde is dat leerkrachten zélf voldoende kennis hebben op het gebied van natuur en techniek, om techniek en wetenschap op een aansprekende manier in de klas onder de aandacht te kunnen brengen”, stelt de techniekdocent. “Met dit soort cursussen kunnen we die handreikingen bieden.” De GH biedt de cursus Natuur en Techniek tot 2010 diverse malen aan. De training heeft een studielast van 48 uur, waarvan 20 uur uit ‘colleges’ bestaan en 28 uur uit zelfstudie.

 

Artikel delen:

Reageer