Horeca Zwolle kan uitbreiden

Zwolle – De gemeente Zwolle is van plan de charme van de Zwolse binnenstad beter te benutten. Uit het voorontwerp van het bestemmingsplan dat over de binnenstad gaat, blijkt dat de gemeente tot 2020 de horeca met 2.500 m2 wil uitbreiden. Ook kunnen mensen met een woning in het centrum een Bed & Breakfast starten.  Dit voorontwerpbestemmingsplan is een uitvloeisel van het horecabeleid dat in juni 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld.


Archieffoto Weblog Zwolle

De horeca moet volgens het voorontwerp vooral worden uitgebreid aan de noordkant van de Melkmarkt en de Oude Vismarkt, het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt. De gemeente denkt daarbij aan gezellige restaurants, tearooms, cafetaria´s en cafés. Uit de recent gepubliceerde Binnenstadsmonitor bleek al dat de Zwolse binnenstad behoefte heeft aan meer diversiteit in het horeca-aanbod. De activiteiten mogen niet ten koste gaan van de winkelstructuur. Wie in een charmant pandje woont dat zich goed leent voor de gastvrije ontvangst van logees, kan onder bepaalde voorwaarden er een Bed & Breakfast starten. Gasten mogen maximaal een week blijven. Niet overal mag iedereen dit aanbieden. In gebieden van de binnenstad met relatief veel woningen mag maar één op de vijf woningen bedden verhuren.

Na publicatie en ter inzage leggen van het voorontwerp “Beschermd Stadsgezicht 9e partiële herziening” kan een ieder gedurende vier weken een schriftelijke reactie indienen. Deze worden dan eventueel nog meegenomen in de verdere besluitvorming.  De planning is dat het voorontwerpbestemmingsplan eind november 2008 ter inzage zal worden gelegd.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.