Zwarte Water - Foto: Wouter Steenbergen
Zwarte Water
Foto: Wouter Steenbergen

Gemeente Zwolle werkt aan visie op waterrecreatie

Zwolle – Het Zwolse water en de omgeving eromheen is in de afgelopen jaren een van de plekken geworden in de stad waar mensen elkaar ontmoeten en samen recreëren.

Bijvoorbeeld door te varen door de grachten, te zwemmen en te verblijven bij en langs het water. Om in de toekomst meer balans te brengen in het gebruik van het water en de invloed hierop op de omgeving en de natuur, start Zwolle binnenkort met een brede visie op waterbeleving. Ook wordt een aantal maatregelen genomen voor de korte en middellange termijn.

In het voorjaar wordt een herziene Algemene plaatselijke verordening (APV) aangeboden aan de gemeenteraad waarin ook aandacht wordt besteed aan het watergebruik in de stad. Zo is er in deze APV een snelheidsbeperking opgenomen voor bootjes in de stadsgrachten. Ook kan er sneller opgetreden worden wanneer er gezwommen wordt op plaatsen waar dit gevaarlijk of niet wenselijk is.

Daarnaast wordt er voor de middellange termijn gewerkt aan een vergunningsplicht voor bootverhuurbedrijven. Hiervoor zal een overgangstermijn zijn van twee jaar en de verhuurders worden hierover geïnformeerd.

Met de toekomstige visie wil de gemeente de ruimtelijke kwaliteit rond het water verbeteren, zodat hier in de toekomst ook volop van genoten kan worden, waarbij de natuur zo veel mogelijk wordt ontzien.

Naast het gebruik van het water worden er ook andere belangrijk opgaven meegenomen in de visie. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Daarbij ligt de focus in deze visie vooral op het centrumgebied en de hoofdwaterstructuur: verbindingen richting Zwarte water, de Kolken en de (Nieuwe) Vecht en de IJssel.

Bij het maken van deze visie worden diverse partijen en bewoners in de stad betrokken. Bijvoorbeeld de Milieuraad, de verhuurbedrijven, ZwolleFonds, het Waterschap en de Provincie.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. In het verleden werd door de gemeente Zwolle vaak de hengelsport in Zwolle en dus ook de vereniging De Hengelsport Zwolle over het hoofd gezien en vergeten. De Hengelsport Zwolle is overigens de grootste sportvereniging in Zwolle met zo’n 5.000 leden! Dus als er in Zwolle een toekomstige visie op de waterrecreatie ontwikkeld gaat worden, dan zal deze mooie vereniging De Hengelsport Zwolle daar nadrukkelijk bij betrokken moeten worden.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.