Wijkplatform Dieze-Centrum en Bagijneweide

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt de bewoners van Dieze-Centrum en Bagijneweide uit voor het wijkplatform Dieze-Centrum/Bagijneweide. De wijkvergadering vindt op woensdagavond 19 november a.s. plaats in de hogeschool voor de kunsten Artez, aan de Rhijnvis Feithlaan 50. De vergadering start om 20.00 uur.

Het wijkplatform heeft een plenair deel met presentaties en de mogelijkheid tot discussie. Daarna volgt een informeler deel. Tijdens het informele deel kunnen bewoners met medewerkers van de aanwezige organisaties van gedachten wisselen over actuele zaken in hun wijk. Bewoners kunnen ook in gesprek gaan met de wijkwethouder.

Op het wijkplatform worden onder meer onderstaande punten besproken:

– Ontwikkeling Bagijneweide: informatie over het proces Bagijneweide en de inspiratiedagen die binnenkort worden gehouden.

– Actualiteiten uit de wijk.

– Bewonerstoezichthouders: presentatie en kennismaking met de bewonerstoezichthouder van Dieze-Centrum.

 

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook te vinden op de website www.zwolsewijken.nl van de gemeente Zwolle.

Artikel delen:

Reageer