GGD start project Frisse Scholen

Zwolle – Tot en met april 2009 krijgen 150 basisscholen in Overijssel bezoek van de GGD. Dit in het kader van het project Frisse scholen in Overijssel, dat zich richt op het verbeteren van het binnenmilieu op basisscholen.

Frisse scholen in Overijssel is een project van GGD Regio IJssel-Vecht en GGD Regio Twente en wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel en het Astma Fonds.In februari van dit jaar is het project gestart en zijn er ervaringen opgedaan op een aantal basisscholen in de gemeenten Hellendoorn en Zwartewaterland. Het komend halfjaar krijgen 150 basisscholen, verdeeld over 21 gemeenten, advies over de kwaliteit van het binnenmilieu in de klas. Dit betreft een kwart van alle basisscholen in Overijssel.

Elke school krijgt een concreet advies over ventilatie, behaaglijkheid, inrichting en schoonmaak. Ook krijgen de scholen een lespakket over frisse lucht op school en een C02-signaalmeter. “Dankzij het project Frisse scholen in Overijssel van de GGD weet straks een kwart van alle basisscholen wat ze kunnen doen aan een gezond binnenmilieu”, laat Wanda Krol, sociaal-verpleegkundige van de Milieu en Gezondheid weten.

Voor een deel zijn deze adviezen gericht op het gedrag van de leerkracht (altijd voldoende ramen en roosters open). Daarnaast krijgt de school ook voorstellen voor eenvoudige aanpassingen van de bestaande ventilatievoorzieningen of adviezen voor het aanbrengen van nieuwe voorzieningen.
Ook de gemeenten krijgen informatie, zodat ze dit kunnen gebruiken in hun beleid voor de onderwijshuisvesting.

Uit onderzoek is gebleken dat de lucht in klaslokalen in de meeste gevallen niet fris genoeg is. Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, dufheid en benauwdheid. Bovendien kunnen leerlingen en leerkrachten zich minder goed concentreren, waardoor de leerprestaties achteruit gaan.

De beide GGD’en willen de komende jaren alle 660 basisscholen in Overijssel advies geven over frisse lucht op school. De minister van VROM heeft aangegeven dat zij bereid is hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Artikel delen: