CDA Zwolle tevreden met ‘behoudende’ begroting

Zwolle – Bij de begrotingsbesprekingen voor 2009 heeft het CDA aangegeven dat de fractie tevreden is met de ‘behoudende’ begroting voor 2009 en aandacht gevraagd voor het stimuleren van de gehandicaptensport, de amateurkunst en voor de sportaccommodaties in Zwolle.

Ook verwacht de CDA-fractie in 2009 een nota “senioren en samenleving” waarin gemeentelijk beleid wordt beschreven voor de senioren van de toekomst t.a.v. wonen, gezondheid, veiligheid en welzijn. Dit om een gemeentelijk beleid te ontwikkelen dat uitgaat van zowel de kansen als de problematiek van de komende vergrijzing. Daarnaast vindt de CDA-fractie het belangrijk dat bij de N35 bij Wijthmen de schop zo snel mogelijk de grond in gaat. Het college is gevraagd de gemeentelijke planvorming hiervoor snel op te starten.

Bij de begrotingsbespreking 2009 op 14 november 2008 heeft de CDA fractie Zwolle naar voren gebracht dat het college voor het komend jaar terecht een behoudende begroting heeft voorbereid. Er blijft in de begroting 2009 ruimte aanwezig om eventuele tegenvallers als gevolg van de wereldwijde financiële malaise op te vangen. Als voordeel van de huidige financiële situatie ziet de CDA-fractie dat het toekennen van hoge bonussen aan directies van grote bedrijven eindelijk bespreekbaar is. Het CDA roept het college op om bij deelnemingen van de gemeente Zwolle ( bijv.Vitens en Essent) het toekennen van bonussen ter discussie te stellen en er zich ervoor in te spannen de energietarieven voor consumenten voor 2009 gematigd worden.

De gehandicaptensport, de sportaccommodaties in Zwolle en het bevorderen van de amateurkunst zijn voor het CDA in 2009 belangrijke onderwerpen en het CDA wil dat hiervoor vanaf 2010 structurele middelen worden gereserveerd. De CDA-fractie heeft wel haar teleurstelling uitgesproken over het feit dat de OZB-problematiek bij sportaccommodaties nog steeds niet door het college opgelost is.

Speciale aandacht heeft het CDA gevraagd voor het seniorenbeleid in deze stad en het ontwikkelen van een visie van de gemeente Zwolle op de problematiek én de kansen die de komende vergrijzing met zich mee zal brengen. Het ouderenbeleid krijgt deels vorm bij de huidige WMO. Maar bij de WMO gaat het alleen om mensen met een beperking en lang niet alle senioren hebben een beperking. Het CDA wil dat het college in 2009 aan de slag gaat met een nota “senioren en samenleving” met daarin een integraal beleid voor senioren op het gebied van huisvesting, welzijn, veiligheid, gezondheid. Volgens het CDA kan dit ook heel goed uitgewerkt worden in het kader “samen maken we de stad” en is vergaande participatie van de ouderen en ouderenorganisaties bij de totstandkoming van dit beleid gewenst.

Ook de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Zwolle bekijkt de CDA-fractie kritisch. Onze binnenstad is geen openluchtmuseum, maar een goede binnenstad kenmerkt zich door levendigheid en vitaliteit, waar hedendaagse functies ingepast worden. Dat vraagt om zorgvuldigheid bij noodzakelijke functionele aanpassingen. De CDA-fractie is blij met de huidige voorbereidingen, die moeten leiden tot een systematiek (een kader), waarmee de binnenstad zich ontwikkelt naar de wens van de meerderheid van de Zwollenaren. Waarbij vooraf wordt bepaald wat de invloed van de inwoners, de belanghebbenden, het college en de projectontwikkelaars bij belangrijke projecten zal zijn. Met steeds de afweging tussen historiserend bouwen, waar we als CDA voor zijn, of passende alternatieven creëren. Een mooie binnenstad heeft Zwolle wel, maar een goed bereikbare en propere binnenstad is mogelijk nog een belangrijker visitekaartje. Het CDA ondersteunt het initiatief van het college om de graffiti aan te pakken van harte. Tenslotte heeft de CDA-fractie het college opgeroepen om zo snel mogelijk te starten met de gemeentelijke planvorming voor de verbreding/modernisering van de N35, zodat deze aanpassingen in 2011 kunnen starten.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. De CDA-fractie is blij met de huidige voorbereidingen, die moeten leiden tot een systematiek (een kader), waarmee de binnenstad zich ontwikkelt naar de wens van de meerderheid van de Zwollenaren. Waarbij vooraf wordt bepaald wat de invloed van de inwoners, de belanghebbenden, het college en de projectontwikkelaars bij belangrijke projecten zal zijn.

  Wat is het standpunt van het CDA ten aanzien van de bouwprojecten op de Melkmarkt en aan de Achtergracht?


  ⚠️ Meld

 2. Gelukkig geeft dat Griste-lijk Destructief Appel zelf toe een seniorenpartij te zijn. En maar asfalt rollen. Van groen en natuur heeft deze “partij” nog nooit gehoord.


  ⚠️ Meld

 3. Beste Larry,

  We zijn in principe voor de ontwikkeling op de Melkmarkt en de Achtergracht geweest. Argumenten zijn al eens uitgewisseld op dit weblog. Het is nu even afwachten wat de rijksoverheid gaat zeggen over de status van het Bankgebouw en de Roo Haen.

  Beste Becuphalos,

  Christelijk Destructief App?l… anders kom je niet op CDA. 😉
  Inhoudelijk klopt verder jouw reactie van geen kant. Maar op basis van de toonzetting in jouw reactie, denk ik niet dat ik je zou kunnen overtuigen.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 4. “Asfalt rollen” zijn de letterlijke woorden van heer Eurlings, CDA.
  Voor wat betreft Zwolle spreekt Kasteleijn slechts van bouwen, bouwen, bouwen, niet echt een groen beleid.
  Dat bouwen kan ze niet onderbouwen. Ik kan het tegendeel wel: De vergrijzing is ongeveer nu gestart, dat zou gaan om een 2 a 3 miljoen mensen. Met alle respect voor die mensen, maar tussen nu en ongeveer 25 jaar zullen zij sterven. Volgens deze redenering komen er dus veel woningen vrij. Deze kunnen dan beter gerenoveerd, dan op groene plekken nieuw bouwen.
  Een demografisch onderzoek hiernaar lijkt me zeer interessant, voordat er van die onomkeerbare besluiten tot bouwen genomen worden.
  Het woord destructief slaat inderdaad op het vernietigen van veel groen bijvoorbeeld.
  Goed, vooralsnog inhoudelijk genoeg geweest dus.


  ⚠️ Meld

Reageer