Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

Zwolle – In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers.

De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

Hulp noodzakelijk
In de huidige situatie gaan nieuwkomers zelf op zoek naar een geschikte (taal)cursus of passend werk. Dit blijkt vaak geen makkelijke opgave wanneer iemand in een onbekend land een nieuw leven probeert op te bouwen. Bovendien is het aanbod van aanbieders van (taal)cursussen in ons land groot, onoverzichtelijk en kan de kwaliteit niet altijd worden gegarandeerd. Ook is het voor nieuwe inwoners niet eenvoudig om zelfstandig een baan te vinden of op een andere manier actief deel te nemen aan de samenleving.

In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

Leren
De gemeenten gaan de nieuwkomers begeleiden en adviseren bij het vinden van passend (taal)onderwijs. Daarbij zijn de kwaliteit van het onderwijs en het snel kunnen instromen (voldoende aanbod) belangrijke voorwaarden. Om het onderwijs aan deze voorwaarden te kunnen laten voldoen, gaan de gemeenten in deze regio het nieuwe aanbod zelf, maar vooral ook gezamenlijk inkopen. Het regionale aanbestedingstraject voor de inburgeringscursussen wordt nog deze week opgestart via Tenderned.

Meedoen
Naast het zo snel mogelijk leren van de taal is het ook van belang dat nieuwe inwoners, naar kunnen, gaan meedoen in de samenleving. Liefst via een betaalde baan. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt, zijn er ook andere manieren om te gaan participeren. Denk aan het opdoen van praktijkervaring of werken als vrijwilliger. De gemeenten in de regio gaan de nieuwkomers ook hierin ondersteunen. Hoe precies wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Artikel delen: