Koninklijke Onderscheiding voor de heer Steven Pleiter - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Steven Pleiter

Zwolle – Locoburgemeester René de Heer van Zwolle reikte woensdagmiddag omstreeks 17.00 uur de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit aan de heer Steven Pleiter.

De uitreiking gebeurde na afloop van een minisymposium ter gelegenheid van zijn afscheid. Dit symposium vindt in kleine kring plaats in theater De Spiegel aan het Spinhuisplein in Zwolle en wordt gestreamd.

Steven Pleiter vervulde een pioniersrol in de realisatie van het Expertisecentrum Euthanasie (EE) in Nederland, voorheen Levenseindekliniek. Eerst als projectleider en daarna als directeur en bestuurder. Hij was van meet af aan het boegbeeld van het EE.

Met zijn visie, moreel kompas en doortastende aanpak heeft hij het EE weten te maken tot wat het nu is: een (inter)nationaal erkend instituut. Met grote toewijding spande hij zich in om de euthanasiewet zorgvuldig en deskundig uit te voeren. Het gaat daarbij om in medisch-ethisch en juridisch opzicht complexe euthanasieverzoeken, Onder zijn leiding kwam wetenschappelijke samenwerking tot stand met het Amsterdam UMC.

In het hele proces was hij zich sterk bewust van het gevoelige maatschappelijke debat over euthanasie en de impact van het EE. Door zijn integere en transparante manier van werken creëerde hij zowel in- als extern maatschappelijk draagvlak voor het EE.

Hij zorgde voor goede randvoorwaarden zoals financiering, scholing, ICT en kwaliteitsbeleid. Ook wist hij van de verschillende artsen en verpleegkundigen een hecht team te smeden dat zich in een veilige omgeving aan dit verantwoordelijke werk kan wijden. Het draagt allemaal bij aan een kwalitatief hoogwaardig zorginstituut.

Onder leiding van Steven Pleiter kon het EE verzelfstandigden. Hierdoor kan de stichter, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), zich richten op de maatschappelijke discussie en het EE op de uitvoering van de euthanasiewet. In het verlengde daarvan richtte hij een wetenschappelijke adviesraad op. Naast een vestiging in Den Haag is er inmiddels ook een vestiging in Utrecht. Sinds enkele jaren biedt het EE ook consultatie aan.

Artikel delen: