Theater Odeon - Foto: Hans van Eijsden
Theater Odeon
Foto: Hans van Eijsden

Extra geld voor hulp aan culturele sector Zwolle

Zwolle – Het Rijk heeft ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de culturele sector van Zwolle, met als doel lokale culturele instellingen en voorzieningen in stand te houden.

De gemeenteraad stemde maandag in met het voorstel om dit bedrag volledig te besteden aan de culturele sector. Hiermee wordt een broodnodige impuls gegeven aan de sector die zo hard getroffen is door de gevolgen van corona.

De gemeente is zich ervan bewust dat dit bedrag te klein is om alle geleden schade in de culturele sector te compenseren. Het doel van voorgestelde verdeling van deze middelen is de Zwolse culturele infrastructuur zo veel mogelijk in stand te houden en de culturele sector zo snel mogelijk weer op te starten, zodra dit weer kan.

De ondersteuning is gericht op makers in de culturele sector – zowel professionals als amateurs en nieuw talent – als op instellingen die het een faciliterende of presenterende rol innemen in de Zwolse culturele infrastructuur. Bijvoorbeeld doordat ze voorstellingen of tentoonstellingen presenteren of atelierruimte verhuren.

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor faciliterende en presenterende instellingen. Deze nieuwe regeling is specifiek bedoeld voor Zwolse instellingen die het mogelijk maken dat zowel professionals als amateurs hun werk kunnen maken en presenteren. Presenterende instellingen zijn bijvoorbeeld musea, expositieruimtes of podia. Zij hebben de afgelopen tijd bijna geen publieksinkomsten kunnen genereren door de lockdown. Ook instellingen die het culturele erfgoed van Zwolle presenteren aan publiek maar dit door de lockdown niet hebben kunnen doen, komen in aanmerking voor subsidie.

Faciliterende instellingen zijn bijvoorbeeld instellingen die atelier-/repetitieruimte verhuren aan Zwolse makers. Als blijkt dat zij minder huur hebben kunnen ophalen bij hun huurders, kunnen ze voor het ontstane tekort subsidie bij de gemeente aanvragen. Met de gemeentelijke bijdrage kunnen de verhuurders vervolgens hun (atelier)huurders compenseren. In totaal is 500.000 euro beschikbaar.

Voor Zwolse makers uit álle kunstdisciplines worden verschillende maatregelen getroffen. Het subsidieplafond van de regeling Cultuur & Kwaliteit wordt met 370.000 euro opgehoogd en daarnaast wordt de eigen inkomsten eis verlaagd naar 25%. Want de verwachting is dat zodra instellingen weer open kunnen voor publiek, het moeilijker wordt voldoende eigen inkomsten te genereren. Zo zal de 1,5-meter-samenleving beperkingen blijven stellen aan publieksaantallen.

Voor de amateurkunstsector wordt 25.000 euro extra budget toegevoegd aan de regeling zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon. Daarnaast wordt deze regeling uitgebreid met extra locaties, zoals het Academiehuis en andere locaties die geschikt zijn voor het presenteren van voorstellingen, concerten én beeldend werk. Want de regeling wordt in 2021 ook opengesteld voor andere disciplines dan de podiumkunsten.

Via het Hybride Productiehuis wordt nieuw talent ondersteund dat nog weinig haar werk heeft kunnen tonen en daardoor geen financiële reserves of trouw publiek heeft opgebouwd. Het Hybride Productiehuis kan met de 200.000 euro subsidie uit dit steunpakket, talentvolle pas afgestudeerde makers ondersteunen in hun carrière door bijvoorbeeld masterclasses te geven of te helpen bij fondsaanvragen. Overigens hebben ook gevestigde (Zwolse) makers baat bij deze ondersteuning door hun rol als bijvoorbeeld coach.

Tien procent van het beschikbare budget wordt geïnvesteerd in de oprichting van een Regiofonds voor de culturele sector. Dit fonds is nog in ontwikkeling. Het doel is hiermee ook makers te ondersteunen.

Voor een deel van het beschikbare budget (110.775 euro) is nog geen concrete manier van verdelen voorgesteld. Het is nu onbekend hoe lang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn en het is nog niet duidelijk hoe snel de sector weer herstelt. Daarom is een deel van het budget gereserveerd voor financiële schade in de culturele sector die we nu nog niet goed in beeld hebben.

Met dit eenmalig beschikbare budget kan niet alle financiële schade worden gecompenseerd. Hieronder staat een aantal andere regelingen voor extra financiële steun voor de Zwolse culturele sector, voor amateurs, professionals, makers, podia/musea etc.

Links naar de diverse regelingen zijn te vinden op: https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/extra-geld-voor-de-culturele-sector-van-zwolle

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.