Toch afvalcontainers aan de Luttekestraat

Zwolle – Het college van B&W wijkt af van een advies van de welstandscommissie en heeft besloten toch ondergrondse afvalinzameling aan te laten leggen aan de Luttekestraat, ter hoogte van nummer 6.  De welstandscommissie vond dat het plaatsen van de containers het aanzien van de locatie teveel schaadde. Maar omdat de gemeente geen betere opties heeft en de behoefte aan de containers groot is, besloot zij toch de Luttekestraat aan te wijzen.

De ondergrondse inzamelpunten zijn gelijkelijk verspreid over de hele binnenstad. Alleen rond de Luttekestraat is een blinde vlek. Burgers en ondernemers moeten dan te ver lopen om hun afval kwijt te kunnen. De containers in de buurt, op de Melkmarkt, de Ossenmarkt en het Grote Kerkplein, zitten bovendien regelmatig vol. Ook is er een probleem met andere locaties, vanwege kabels in de grond, de slechte bereikbaarheid voor inzamelvoertuigen of omdat de containers elders nóg meer in het oog zouden springen.

De argumenten voor aanleg van de containers in de Luttekestraat bleken zo zwaarwegend dat het college nu afwijkt van het advies van de welstandscommissie. Volgens de Woningwet heeft het college het recht op deze wijze een knoop door te hakken. Gelukkig had de welstandscommissie in het verleden de vormgeving van de opbouw van de container wel goedgekeurd voor het stadsbeeld.

Artikel delen: