Binnenstad Zwolle - Foto: Gemeente Zwolle
Binnenstad Zwolle
Foto: Gemeente Zwolle

Ontwerpbestemmingsplan panden met cultuurhistorische waarde ter inzage

Zwolle – Het ontwerpbestemmingsplan bouw- en cultuurhistorie ligt ter inzage, meldt de gemeente Zwolle. Zwolle is een stad met veel gebouwen die gekoesterd moeten worden om hun monumentale waarde. Veel van deze panden zijn echter nog niet officieel als zodanig erkend.

Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om een zorgvuldige omgang met deze panden, en hun cultuur- en bouwhistorische waarden, eenduidig vast te leggen in het bestemmingsplan. Zo blijven deze bijzondere schatten ook bewaard voor toekomstige generaties. Door deze plannen op te stellen, voldoet Zwolle aan de wettelijke plicht om cultuurhistorisch waardevolle panden in bestemmingsplannen een plek te geven.

Met dit voorstel wil het college waardevolle gebouwen beschermen die geen monument zijn maar wel van waarde voor Zwolle. In de toekomst moet er bijvoorbeeld bij het verbouwen van een waardevol gebouw rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarden van een gebouw. Ook de sloop van cultuurhistorisch zeer waardevolle panden kan worden voorkomen.

Daarnaast is er aandacht voor de bouwhistorie van panden. In veel panden in de binnenstad is de geschiedenis nog achter wanden of plafonds verborgen. Deze bouwhistorische waarden worden bij verbouwingen straks onderzocht en gedocumenteerd. Zijn er hoge bouwhistorische waarden aanwezig in een gebouw? Dan kan de eigenaar van gebouw worden verplicht om onderdelen van het bouwplan aan te passen, waardoor deze waarden van het bouwwerk (zoveel mogelijk) worden behouden. Het parapluplan omvat in totaal 131 complexen en 831 panden in Zwolle die op een of andere manier een cultuurhistorische waarde hebben.

Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie en de bijbehorende documenten, ligt momenteel ter inzage. Het plan is tot en met 9 juni 2021 te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, het zoeknummer is NL.IMRO.0193.BP19012-0003

Iedereen kan zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan inbrengen. Dit kan in de hierboven genoemde periode op de volgende manieren:

Per brief aan de gemeenteraad: Afdeling Ruimtelijke Planvorming, t.a.v. Mevrouw J. van den Berg, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
In een gesprek: maak vóór 4 juni 2021 een afspraak met mevrouw J. van den Berg via telefoonnummer (038) 498 2396.

Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, wordt het naar verwachting na de zomer door de gemeenteraad vastgesteld. De eventuele zienswijzen worden meegenomen in het vaststellingsbesluit.

Artikel delen: