21 miljoen voor afdelingen speciaal onderwijs

Zwolle – Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Zwolle voor in te stemmen met het voornemen om het schoolgebouw aan de Dokter Hengeveldweg 2 aan te kopen en daarvoor het benodigde krediet beschikbaar te stellen. ‘Een uitgelezen kans om zorg en onderwijs bij elkaar in de buurt te brengen’, zegt onderwijswethouder Martin Knol. Na renovatie biedt dit gebouw onderdak aan de afdelingen voortgezet speciaal onderwijs van De Ambelt en De Twijn. Met de aankoop van de school is een bedrag van ongeveer elf miljoen euro gemoeid. Aanpassing van het gebouw om het geschikt te maken voor speciaal onderwijs kost ongeveer 10 miljoen euro.

Hiermee komt op korte termijn, met ingang van 1 augustus 2009, een eind aan een steeds nijpender worden huisvestingsproblematiek. De explosieve groei van De Ambelt wordt veroorzaakt door een enorme toename van geïndiceerde leerlingen, een pilot HAVO/VWO voor autistische kinderen en uitbreiding van de Jeugdpsychiatrie ACCARE. Daarnaast is de huisvesting van de Ambelt aan de Ruiterlaan slechts tijdelijk beschikbaar. Combinatie met huisvesting van De Twijn is dat de vrijkomende locatie aan de Willem Barentzstraat kan bijdragen aan het oplossen van de huisvestingszorgen van de Eliëzer/Obadjaschool.

Het college wil met het onderbrengen van De Ambelt en De Twijn de samenwerking met de beide vormen van onderwijs nog meer bevorderen. ‘Samen optrekken in school is voor de leerlingen ook van belang voor samen optrekken in de samenleving’, aldus Martin Knol. Daarnaast wijst de wethouder van Onderwijs op de aanwezigheid van de partners uit de jeugdzorg en jeugdpsychiatrie (Karakter, Reeve, Accare, Trias) op de Oosterenk. ‘Alleen al aan reistijd scheelt dit heel veel’.

Naast de vestiging van De Ambelt en De Twijn op de Oosterenk blijft ruimte over. Directe partners van beide scholen kunnen hier onderdak worden gebracht, waaronder de afdelingen ambulante zorg van De Ambelt. Kandidaat huurders hebben zich hiervoor gemeld. Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid van een Educatie en Care Campus aan de Dr. Hengeveldweg.

De beide onderwijsinstellingen laten uiteraard ook gebouwen achter, waarvan andere scholen met nijpend ruimtegebrek gebruik kunnen maken. De ruimte die bijvoorbeeld de Ambelt achterlaat aan de Turfmarkt kan worden gebruikt door de Prof. K. Schilderschool.

Artikel delen:

Reageer