SP wil inzicht in schuldhulpverlening

Zwolle – De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college over de schuldhulpverlening. Gebleken is dat bij administratieve vergissingen van de afdeling schuldhulpverlening, dit voor rekening van de cliënt komt. Te denken valt aan het krijgen van een boete voor het te laat betalen van een rekening. Wat de SP betreft is het onwenselijk dat een cliënt voor dit soort vergissingen moet opdraaien, terwijl hij of zij – bijna letterlijk – het hele leven in handen legt van de gemeentelijke instantie.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Met de huidige kredietcrisis is het te verwachten dat de vraag naar schuldhulpverlening bij de sociale dienst zal stijgen. De vraag is in hoeverre de capaciteit van de afdeling schuldhulpverlening kan meegroeien met de stijging van het aantal cliënten. Nu al worden rekeningen te laat betaald, waardoor mensen met extra kosten worden geconfronteerd. Dat is onwenselijk.” De SP wil van het college weten wat de huidige stand van zaken is bij het verlenen van hulp bij schulden. Er is gebleken dat mensen nu al worden doorverwezen naar de formulierenbrigade. Dit ondanks de aangenomen motie om dit project uit te stellen totdat er voldoende overleg is geweest met alle betrokken organisaties in de stad.

De vragen:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de wijzigingen in de Schuldhulpverlening.

Inleiding

De afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Zwolle adviseert en begeleidt inwoners van Zwolle die schulden en/of financiële problemen hebben, of moeite hebben om rond te komen met hun inkomen (budgetbeheer). Ook geeft de afdeling voorlichting en advies om te voorkomen dat mensen in de schulden raken. Schuldhulpverlening heeft verschillende middelen ter beschikking om mensen uit de schilden te helpen. Voorbeelden hiervan zijn schuldsanering, sociale kredietverlening, budgetbegeleiding en budgetbeheer. In het laatste geval draagt de cliënt het beheer van (een deel van) zijn of haar financiën over aan Schuldhulpverlening. Het aantal aanvragen bij de dienst is de afgelopen 5 jaar fors gegroeid. Het ligt in de verwachting dat met de gevolgen van de kredietcrisis dit aantal in de nabije toekomst nog verder zal toenemen.

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

1.      Wat is op dit moment de gemiddelde tijd die de dienst schuldhulpverlening nodig heeft om te beslissen of een aanvraag voor schuldhulpverlening kan worden gehonoreerd? Is er sprake van wachtlijsten, en zo ja, is dit het gevolg van gebrek aan capaciteit bij de dienst? In hoeverre is de capaciteit bij schuldhulpverlening de afgelopen jaren meegegroeid met het stijgende aantal aanvragen? Hoeveel mensen maken op dit moment gebruik van (een van de diensten van) schuldhulpverlening en hoeveel aanvragen liggen er ter overweging?

2.      Kan de wethouder bevestigen dat, wanneer schuldhulpverlening een administratieve vergissing maakt bij het doen van een betaling namens een client, de sanctie die hierop eventueel volgt (bijvoorbeeld boete voor te laat betalen) voor de rekening van die client is? Zo ja, hoe vaak komen dit soort vergissingen voor en om  wat voor bedragen gaat het? Is de wethouder het met mij eens dat het zeer onterecht dat iemand die –bijna letterlijk- zijn hele leven in handen legt van een gemeentelijke instantie vervolgens moet opdraaien voor vergissingen van die instantie?

3.      In 2003 heeft een evaluatie van de dienstverlening van schuldhulpverlening plaatsgevonden. Hebben er sindsdien nog evaluaties over de dienst plaatsgevonden? Kan de wethouder aangeven welke concrete stappen zijn genomen naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van 2003.

4.      Is het correct dat nieuwe clienten bij schuldhulpverlening nu al per brief worden doorverwezen naar de pilot formulierenbrigade van de Kern ondanks de aangenomen raadsmotie om het project uit te stellen tot er afdoende overleg heeft plaatsgevonden met alle betrokken organisaties? Kunt u hierop een toelichting geven?

5.      Worden de voorgenomen wijzigingen bij de afdeling schuldhulpverlening nog voorgelegd aan de gemeenteraad? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Raad een voorstel verwachten?

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 12
 1. ik wordt hier zo moe van. sociale kliekje in zwolle. als je mensen gaat helpen met een schuldsanering leren ze het nooit af. het wordt ze erg gemakkelijk gemaakt op deze manier.


  ⚠️ Meld

 2. wie zich brand moet op de blaren zitten.Dus niks geen schuldsanering iemand creeerd de schulden zelf voor onzinnige luxe dingen of andere onnodige zaken ,en als het dan hoog opgelopen is en ze er niet meer uit kun komen moet men met geld van de gemeenschap bijspringen .Ik vind dat te gek om los te lopen .Veelal als je bij die gasten thuis komt hebben ze alles zelf een auto voor de deur maar betalen ho maar.Dus laat ze zelf maar zorgen voor de oplossing desnood als ze werken loonbeslag leggen .


  ⚠️ Meld

 3. maakt de sp zich ook wel eens druk voor hardwerkende mensen ? in de schuldsanering kom je echt niet zomaar. de communistische denkwijze dat de “rijken” de rotzooi wel weer rechtbreien is echt achterhaald, de “kapitalisten” zijn het zat om voor dit soort mensen te moeten bloeden. laat de sp maar hun inkomens in deze bodemloze put storten.


  ⚠️ Meld

 4. Pp, en Pieter, als je punt 2 leest, zie je dat hier wel nuance in zit.
  Laten we eerlijk zijn; tegenwoordig is de financiële papierwinkel zo groot en soms zelfs ingewikkeld, door velerlei in stanties, dat niet iedereen in staat is om hier het overzicht te behouden.
  Dan denk ik bijvorbeeld aan mensen met verstandelijke beperkingen (of gewoon een mindere intelligentie), mensen die veel moeite hebben met het behoud van structuur etc.
  Deze mensen willen wel, maar zijn niet in staat dit goed te doen. Vaak komen ze daar pas achter, wanneer ze in de schulden zitten. Als zij dan geen hulp krijgen, raken ze a. zelf dieper in de schulden en kunnen ze b. de nog hogere openstaande bedragen uberhaupt niet betalen.
  Nee, ik vind niet dat de schulden voor hen betaald moeten worden, maar hulp bij het afbouwen is een must.

  Daarnaast, weet je hoeveel gesodemieter ik heb gehad met allerlei incassobureau’s omdat de post slecht bezorgd wordt?
  Mijn post bij de buren en andersom…..krijg de post soms gewoon niet.

  n punt 2 staat beschreven, hoe mensen buiten hun schuld om enorm in de shit kunnen raken.

  Reden genoeg om hier en daar een nuance te trekken lijkt me.

  En Pieter, een mens is niet altijd even ‘krachtig’ en soms erg impulsief. De consumptiemaatschappij maakt reclame voor dikke leningen, af te sluiten voor flatscreens en bubbelbaden. Mensen, die impulsiever zijn en nog niet veel kennis hebben van de maatschappij (veel jongeren bijvoorbeeld) kunnen hier grandioos door misleidt worden. Hierdoor kunnen ze denken dat het makkelijk is en zo afgelosd (zo wordt er geadverteerd), later merken ze welke ellende het geeft.
  Goede voorlichting lijkt me hierom belangrijk.


  ⚠️ Meld

 5. de communistische denkwijze dat de “rijken” de rotzooi wel weer rechtbreien is echt achterhaald, de “kapitalisten” zijn het zat om voor dit soort mensen te moeten bloeden

  Zoals de rijken adverteren, zal er afgenomen worden. Wanneer de rijken de kennis hebben dat ze telkens bij moeten betalen om de consumptie van armen oppeil te houden, dan zullen ze anders moeten adverteren.


  ⚠️ Meld

 6. ghehe je hebt wel gelijk in bepaalde dingen en vooral dat sommige mensen er niet meer uit komen met al die papieren .Maar er is zijn overal instanties waar je aan kunt kloppen met je probleem ,maar men wacht er te lang mee .Ook de reclame,s voor leningen die gemakkelijk te krijgen zijn is dan misleidend voor deze mensen dat begrijp ik allemaal.Ik heb zelf nu 46jaar gewerkt en ben nu gedeeltelijk afgekeurd en heb ook in moeten leveren .Dus moet ik nu op bepaalde vlakken de uitgaven beperken om rond te komen .Het is een kwestie van het koppie erbij houden en geen onnodige uitgaven doen .


  ⚠️ Meld

 7. Ik denk dat het belangrijk is even onder ogen te zien, dat schuldsanering niet inhoudt dat mensen je schulden gaan afbetalen. Nee, ze helpen je je inkomsten dusdanig te verdelen dat je in je eerste levensonderhoud kunt voorzien en tóch ook je schulden kunt afbetalen. Maar dit alles met je eigen inkomen!
  (Tenminste…zo heb ik het altijd begrepen.)

  De reclames voor al die leningen moeten ze sowieso verbieden! Het is op zich niet zo’n probleem als iemand een lening neemt. Maar ze doen in de reclames echt een beroep op het gevoel van mensen dat ze dingen willen aanschaffen die niet nodig zijn.


  ⚠️ Meld

 8. @Joop,
  Wie staan er bij minister Wouter Bos om miljarden euro’s te bedelen? Precies Joop -dat zijn jouw rijke vriendjes. Dat zijn van die zakkenvullers -die zich zelf en elkaar dikke vette salarissen en goudenhanddrukken geven. Maar dat vind Joop prima hé? Maar goed -we weten inmiddels wel dat jij gewoon graag wat roept -om te laten zien hoe flink jij wel niet bent. :'(


  ⚠️ Meld

 9. Maar er is zijn overal instanties waar je aan kunt kloppen met je probleem ,maar men wacht er te lang mee

  Dat klopt Pieter, maar dat is ook het lastige; mensen vinden het genant om een probleem te herkennen. Op het hebben van een schuld rust nogal een taboe, juist ook omdat er zoveel onbegrip bij komt kijken. Daarnaast kunnen incassokosten plotseling zo enorm hoog worden, dat er meteen een probleem ligt. Hiermee refereer ik aan een krantenartikel, waarin werd geopperd dat de incassokosten aan banden moeten worden gelegd, omdat die momenteel soms wel 300& van het bedrag bedragen 😮  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.