Zwolle scoort minder bij e-dienstverlening

Den Haag – De resultaten van het jaaronderzoek 2008 van het ICTU-programma Overheid heeft Antwoord © zijn bekend. Het heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onderzocht welke overheid het beste scoort op het gebied van elektronische dienstverlening.

De gemeente Zwolle is in de ranglijst gezakt van positie 26 naar 28. Op zich geen slechte score van de 443 gemeenten die meededen aan het onderzoek, maar het is altijd aangenamer hoger te scoren. Op een schaal van 0 tot 100 % heeft Zwolle een score van 53 voor ‘standaarden’, 39,8 voor Openbaarheid van Overheidssystemen, 51,5 voor Dienstverlening, 63 voor Gepersonaliseerde Dienstverlening, 51 voor Burgerbetrokkenheid en Participatie en 62,3 % voor Toegankelijkheid. De score van Zwolle is hier te bekijken. Grote winnaar is Almere. Zij scoort overal het hoogst en is dus koploper van alle gemeenten én van alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Almere biedt haar burgers ontzettend veel op het gebied van elektronische participatie en burgerbetrokkenheid en legt goed uit hoe haar elektronisch loket werkt. Hattem scoort het slechtst in Nederland. De gemeente Zwolle werkt overigens aan een nieuwe website dat in 2009 gestalte moet krijgen.

Artikel delen: