“Mosquito moet verbannen worden uit Zwolle”

Zwolle – Nu zelfs minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er geen wettelijke grondslag is voor de Mosquito, moet het apparaat volgens de SP zo snel mogelijk worden verbannen uit Zwolle. Het apparaatje met een zeer hoge zoemtoon, moet hangjongeren verjagen. De toon is tot ongeveer het 25ste levensjaar te horen.


De Zwolse Mosquito hier getest bij het Maagjesbolwerk…

De SP heeft zich altijd verzet tegen de Mosquito, omdat het niet de problemen met hangjongeren oplost, maar ze slechts verplaatst. Daarnaast was lange tijd onduidelijk of dit apparaat grondwettelijk wel was toegestaan. SP-fractievoorzitter Siderius: Nu er bekend is geworden dat er geen grondwettelijke basis is voor dit apparaat, moeten we de Mosquito zo snel mogelijk uit Zwolle verwijderen. De SP vindt dat we het niet moeten laten aankomen op een uitspraak van de rechter. Gelijk verwijderen lijkt mij wel zo wenselijk, nu is gebleken dat het apparaat grondrechten schendt. Daartoe roepen we de burgemeester op.”

De SP wil daarnaast van de Burgemeester weten welke (financiële) risico’s de continuering van deze methode voor de gemeente Zwolle met zich mee brengt. Ook wil de SP weten op welke instrumenten het college gaat inzetten om de hangjongeren problematiek op te lossen in Zwolle.  Bovendien vraagt de SP zich af hoeveel de Mosquito de Zwolse gemeenschap tot op heden heeft gekost.

De vragen:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de Mosquito.

Inleiding

Het afgelopen jaar is er in de gemeenteraad gesproken over de Mosquito. Een apparaatje dat een hoge toon produceert die vooral voor jongeren hoorbaar is. Dit apparaat is in winkelcentra en metrostations door heel Nederland geplaatst. Het apparaat verspreidt een zeer hoge toon, dat alleen jongeren tot een jaar of 25 (over het algemeen) kunnen horen. Na ongeveer zes minuten kiezen de meeste jongeren om de plek van het apparaat te verlaten. Ook Zwolle heeft in 2008 een Mosquito in gebruik genomen. De SP heeft zich altijd tegen de Mosquito verzet, omdat het niet de hangjongeren problematiek oplost, maar slechts de problemen verplaatst. Daarnaast was het altijd onduidelijk of dit apparaat wettelijk wel was toegestaan.

Afgelopen donderdag heeft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken aangegeven dat er geen wettelijke grondslag is voor dit apparaat. De Mosquito tast daarmee bepaalde grondrechten aan. Daarnaast is de minister van mening dat gemeenten voldoende andere instrumenten en mogelijkheden hebben om de problematiek van hangjongeren op te lossen. De minister wijst erop dat een rechter zou kunnen oordelen dat de Mosquito grondrechten schendt, zoals de bewegingsvrijheid van en de onaantastbaarheid van het lichaam. De wettelijke basis om inbreuk te plegen op grondrechten ontbreekt voor de Mosquito. Volgens de minister kunnen gemeenten de apparaten op eigen initiatief verwijderen of het laten aankomen op een uitspraak van de rechter. De jongerenorganisatie van de SP overweegt nu een proefproces te starten in Rotterdam.

Wat de SP betreft dus hoog tijd om het apparaat definitief achter slot en grendel op te bergen.

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

o       Is de burgemeester van mening dat de uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken moeten leiden tot per directe verwijdering van de Mosquito’s uit Zwolle? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de Mosquito zo snel mogelijk achter slot en grendel op te bergen? Zo nee, welke (financiële) risico’s brengt het continueren van deze methode voor de gemeente Zwolle met zich mee (bijvoorbeeld als de rechter besluit dat de Mosquito alsnog niet is toegestaan)?

o       Is de burgemeester met de SP en de minister van Binnenlandse Zaken van mening dat gemeenten voldoende andere mogelijkheden hebben om de hangjongeren problematiek op te lossen? Zo ja, op welke instrumenten gaat u inzetten om de hangjongeren problematiek in Zwolle op te lossen? Zo nee, waarom niet? Kunt u dit toelichten?

o       Hoeveel heeft de Mosquito de Zwolse gemeenschap tot dusverre gekost? Kunt u een compleet financieel overzicht geven, waarin de kosten van aanschaf en implementatie van de Mosquito zijn weergegeven? Zo nee, waarom niet?

o       Bent u bereid om in de toekomst voor de aanschaf van dergelijke omstreden apparatuur eerst met de gemeenteraad in overleg te treden? Zo neen, waarom niet?

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reacties 13
 1. wauw… de sp heeft eindelijk een degelijk standpunt 8) natuurlijk gejat van het programma van Lev ’06 maar toch 😛

  moet je voorstellen dat je kinderen van een jaar of 5 graag voetballen op het veldje achter maar een chagerijnige buurman het er niet mee eens is… moet hij ook maar een mosquito in de tuin hangen? walgelijke dingen…


  ⚠️ Meld

 2. Maakt dit sloop van deze dingen legaal? Dan zou ik zeggen, jongens er opaf! 😀
  Immers, wil de gemeente aangifte doen tegen he vrnielen van een illegaal apparaat? Dat is hetzelfde als bij de politie aangeven dat je cocaïne is gejat…. ;D


  ⚠️ Meld

 3. Weg met die apparaten! Gewoon de ouderwetse gummiknuppel gebruiken tegen al dat tuig. Ongelovelijk dat er tegenwoordig zo coulant wordt opgetreden tegen dit uitschot! Dat was in mijn tijd wel anders.


  ⚠️ Meld

 4. Ik wil niet de ouwe lul uithangen, maar ik heb wel ook het gevoel dat dit minder was toen ik wat jonger was!
  Toen ik nog echt klein was speelde ik gewoon. In de bossen of misschien op straat. En toen ik wat ouder was had ik door de week gewoon mijn school, huiswerk enz. En op de zaterdagen had ik overdag een bijbaantje en ?s avonds gingen we op stap. Eigenlijk was er gewoon geen tijd om alleen maar op straat rond te hangen. En als je die tijd al had deed je iets leuks…


  ⚠️ Meld

 5. Plantje, de mentaliteit veranderd. Niet omdat de straffen minder zijn. Het is maar net wat we het beessie voeren. De maatschappij maakt de jeugd voor wat het is. De jeugd zit nog in een leerproces. Wanneer zij vreemde vormen aanleert, komt dat ergens vandaan….dat is mijn opinie.


  ⚠️ Meld

 6. Probeer een actie op touw te zetten. Ik ben ernstig gedupeerd door een Mosquito. Het drijft mensen tot wanhoop. Als postbode kwam ik elke dag in een hels geluid terecht. En als ik paar straten op aan het bezorgen was, ging het geluid gewoon voortzetten. Kennelijk registeren je hersenen niet dat het geluid er niet meer is?! Hoe dit kan is onduidelijk en over tinnitus is dan ook nog veel onbekend. Het geluid is gewoon in mijn gehoor gebleven. Het wekt mij irritante dat de Rhine Group zegt dat het geluid onschadelijk is! De Rhine Group wil nu zelfs rechtszaak tegen mij starten naar de door mij gedane uitingen dat ik er “mogelijk” oorsuizen aan over heb gehouden!

  Elke individuele burger kan een rechtszaak beginnen om het zwijgen op te leggen op het apparaat omdat 90dB te hoge normeringen kent.

  Facebook: http://www.facebook.com/mosquito.weg
  Petitie tegen Mosquito: http://www.mosquitoweg.nl


  ⚠️ Meld

Reageer