Isala mobiliseert patiënt voor veilige patiëntenzorg

Zwolle – Een hulpverlener probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen. Toch gaat helaas in de zorg wel eens iets mis. Dit kan soms onbedoelde gevolgen hebben voor de patiënt en zijn omgeving, maar ook voor de betrokken hulpverlener. Nazorg en openheid over dat wat er gebeurd is, is dus belangrijk voor alle betrokkenen. Daarom mobiliseren de Isala klinieken in de Nationale Week voor de Patiëntveiligheid ook patiënten om gezamenlijk met hulpverleners te werken aan veilige patiëntenzorg.  

Op maandag 24 november ontvangt de heer W. Schellekens, Hoofdinspecteur Curatieve Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de patiëntfolder ‘Durf te vragen!’. Deze folder biedt de patiënt handige tips om te kunnen meewerken aan veilige zorg in het algemeen en in het belang van de patiënt in het bijzonder. De folder wordt tijdens de Nationale Week voor de Patiëntveiligheid actief uitgedeeld aan patiënten en bezoekers van de Isala klinieken. Ook partners in de zorgketen, zoals huisartsen, zullen de folder actief aanbieden aan patiënten en cliënten.

Isala Veiligheidsdag

In de week van 20 tot en met 28 november vindt de Nationale Week van de Patiëntveiligheid plaats. Tijdens deze week wordt landelijk extra aandacht gevraagd voor veilige patiëntenzorg. De Isala klinieken organiseren diverse activiteiten, waaronder een symposium op de jaarlijks terugkerende Isala Veiligheidsdag. Tijdens dit symposium verzorgt de heer Schellekens een lezing over de rol van de inspectie bij de veiligheid in ziekenhuizen.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. patientenzorg Isala
  “Nazorg en openheid over dat wat er gebeurd is, is dus belangrijk voor alle betrokkenen
  Dat geloof ik graag, maar ik betwijfel of ze deze stelregel bij de Isalaklinieken naleven…

  Vorig jaar schreef ik naar de klachtenfunctionaris vd Isalaklinieken een (informele) klacht over mijn behandeling.
  3 weken na ontvangst vd brief belde ze me met de mededeling dat ze ivm de feestdagen nog geen afspraak kon maken om mijn klacht te bespreken.
  Enige tijd na de feestdagen belde ze weer om te zeggen dat ze nog steeds geen afspraak kon maken ivm vakantie vd secretaresse vd specialist.
  Ze zou de week daarop weer bellen, maar deed dat niet… Toen ik zelf belde bleek ze die week op vakantie te zijn.
  Nadat ik vervolgens boos contact op nam met het afdelingshoofd (vd verpleegafdeling) kreeg ik alsnog een afspraak.
  In het gesprek werd een deel van de fouten erkend, maar voor een ander deel werd er om heen gepraat…
  De specialist deed beloften voor een betere aanpak een volgende keer. Ik vroeg of hij dit zwart op wit wilde zetten, maar toen ik de brief thuis kreeg ontbrak de belangrijkste belofte. We namen hierover contact op met de specialist, maar toen zei deze
  dat hij onze wens echt niet kon inwilligen en het bovendien geen zinnige wens was (terwijl hij in het gesprek het helemaal met deze wens eens was en beloofd had deze in te willigen…)

  Dus al met al ben ik niet alleen ontevreden over de behandeling, maar zeker ook over de afhandeling van mijn klacht. Ik heb er echt een enorme kater aan over gehouden.
  Ik kon na dit hele gebeuren de energie niet meer opbrengen een formele klacht in te dienen, maar heb daar eigenlijk nog steeds spijt van.
  Vanuit mijn ervaring wil ik daarom iedereen die klachten heeft adviseren wel een formele klacht in te dienen, want het kan erg tegen vallen zaken ‘goedschiks’ op te lossen…  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.