Zorgspectrum Het Zand kiest dienstverlening IC2it

Zwolle – Voor de tweede keer in korte tijd laat een zorginstelling haar ICT-systemen beheren en ondersteunen door IC2it, het verzelfstandigde ICT-bedrijf van de Isala klinieken. Zorgspectrum Het Zand brengt haar servers en databases onder bij IC2it en maakt daarnaast gebruik van expertise zoals een helpdeskfunctie en het technisch beheer. Met deze uitbesteding wordt ook één van de medewerkers van Het Zand in dienst genomen bij IC2it. 

Met name door de komst van het elektronisch cliëntendossier heeft Zorgspectrum Het Zand het ICT-beleid opnieuw geformuleerd. Gegevens van cliënten dienen voortdurend digitaal beschikbaar te zijn en moeten veilig worden opgeslagen. Daarnaast worden gegevens, bijvoorbeeld over het medicijngebruik, steeds meer elektronisch uitgewisseld tussen zorgverleners.Ook in de bedrijfsvoering van Het Zand en in de contacten tussen de verschillende vestigingen is een betrouwbaar, veilig en beschikbaar ICT-systeem cruciaal. Investeringen in techniek en kennis trekken een zware wissel op de relatief kleine ICT-afdeling van Zorgspectrum Het Zand. Om die reden heeft de zorginstelling besloten gebruik te maken van de schaalgrootte van IC2it, dat gespecialiseerd is in ICT-voorzieningen voor de gezondheidszorg. Alle  ICT-systemen van Zorgspectrum Het Zand zullen naar verwachting in het voorjaar van 2009 vanuit het datacenter van IC2it worden aangeboden.

IC2it is onlangs door Nictiz aangemerkt als Zorg Service Provider (ZSP). Daarmee voldoet het bedrijf aan strenge eisen om veilig en betrouwbaar medische gegevens op te slaan en via netwerken beschikbaar te stellen. Deze erkenning is voor Zorgspectrum Het Zand mede een garantie dat veilig wordt omgegaan met gegevens en dat de diensten van IC2it voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Artikel delen: