Zwolle en Kampen gaan samen voor toekomstbestendige terminale zorg - Foto: Anke Olthof
Foto: Anke Olthof

Zwolle en Kampen gaan samen voor toekomstbestendige terminale zorg

Zwolle – ZwolleDoet! en Stichting Terminale Thuiszorg Kampen zijn samengegaan om hun krachten te bundelen.

Zowel hulpvragers als vrijwilligers die eerder contact hadden met Stichting Terminale Thuiszorg Kampen kunnen nu terecht bij ZwolleDoet! Er staat nu een poule van 42 vrijwilligers klaar om te waken bij mensen die op sterven liggen en een luisterend oor te bieden aan zowel de terminaal zieke als zijn of haar omgeving.

Wanneer iemand de laatste levensfase thuis wil doorbrengen, kan vanuit ZwolleDoet! een vrijwilliger terminale zorg worden ingezet. Jaarlijks maken binnen het verzorgingsgebied zo’n 110 adressen hiervan gebruik, voor een periode van in principe maximaal 6 weken. Een vrijwilliger helpt de familie en vrienden met de persoonlijke verzorging van hun dierbare, biedt een luisterend oor en waakt aan bed bij de zieke. Thuis, in het ziekenhuis of in een instelling, ’s nachts of overdag.

Toekomstbestendig
Het samengaan van beide stichtingen maakt de vrijwillige terminale zorg toekomstbestendig. Volgens voorzitter Hermien van Helsdingen van de Kamper stichting is er als onderdeel van de grotere stichting ZwolleDoet! meer armslag en expertise. “We waren klein en hadden een klein budget en er kwamen steeds vaker actuele vraagstukken, zoals digitalisering en privacy-gevoeligheid op ons pad. Nu zijn er meer uren beschikbaar voor coördinatoren en kan alles uitgebreider worden aangepakt. Samengaan met ZwolleDoet! was dan ook een logische keuze.’ Mieke Voswijk, coördinator terminale zorg bij ZwolleDoet!, beaamt dit. ‘Wij trokken al lang samen op, verzorgden samen trainingen voor vrijwilligers en wisselden al vrijwilligers uit. Dan voelt samengaan heel natuurlijk.”

Taken van de vrijwilligers
De vrijwilligers terminale zorg doen geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar zorgen voor de stervende en zijn er voor diegene en de familie en vrienden. “Het betekent veel voor mensen, als ze met een gerust hart kunnen slapen of even een boodschap kunnen doen”, zegt Voswijk. “Als vrijwilliger word je daar om gewaardeerd’, vult Van Helsdingen aan. “Hulpvragers vinden het fijn dat er iemand voor ze is en vrijwilligers vinden het fijn om van betekenis te zijn, op een belangrijk moment in het leven van alle betrokkenen.”

Trainingen voor vrijwilligers
Voswijk en Van Helsdingen vinden het – zowel voor de vrijwilligers zelf als voor de hulpvragers – belangrijk dat vrijwilligers de juiste kennis en vaardigheden hebben. ZwolleDoet! biedt hen daarom de ‘Basistraining VPTZ’, waarin zij inzicht krijgen in normen en waarden, levensovertuiging, gesprekstechnieken en luistervaardigheden. Naast de basistraining van vijf dagdelen doen vrijwilligers nog drie dagdelen praktische vaardigheden op, zoals manieren om iemand op een prettige manier in of uit bed te helpen.

Meer informatie
Mensen uit Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en Hattem die meer willen weten over terminale zorg en mensen die dit vrijwilligerswerk willen doen, kunnen kijken op www.zwolledoet.nl/terminalezorg of contact opnemen met ZwolleDoet!, via e-mail: info@zwolledoet.nl, telefoon: 038 – 4225200 of WhatsApp: 06 – 39008072.

Artikel delen: