Resultaat Vastgoed Zwolle nog relatief goed

Zwolle – Met het Vastgoedbedrijf van de gemeente Zwolle gaat het relatief goed: het resultaat zal in 2008 naar verwachting met circa 20 miljoen verbeteren.  Eind 2008 wordt een afdracht vanuit de Reserve Vastgoed aan de Concernreserve verwacht van ruim 6 miljoen.  

Nog onzeker is wat de gevolgen zijn van de kredietcrisis. De gemeente is volop bezig deze effecten in kaart te brengen en adequate tegenmaatregelen te nemen. Dit staat in de Tussentijdse Rapportage Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) die jaarlijks wordt uitgebracht. In de MPV worden de ontwikkelingen binnen de projecten en de vastgoedmarkt geanalyseerd. De eventuele financiële consequenties ten opzichte van de MPV-2008 worden hierbij zo veel mogelijk in beeld gebracht. In de Tussentijdse Rapportage wordt de huidige economische situatie beschreven, die onzekerheden met zich mee brengt (kredietcrisis, consumentenvertrouwen, etc). Dit  heeft onder andere tot effect dat de ontwikkelingen op de woningmarkt achterblijven bij de ramingen, zeker als het gaat over de afzetsnelheid van de woningen/bouwgrond. Zowel de economische situatie als het afstemmen van het woningbouwprogramma op de feitelijke behoefte hebben een negatieve impact op het MPV–resultaat.

Een verbeterde afstemming van het woningbouwprogramma op de feitelijke behoefte ligt voor de hand, en zal in de MPV-2009 financieel worden verwerkt. De gemeente is bovendien bezig de snelheid waarmee gronden worden uitgegeven beter af te stemmen op het woningbouwprogramma.

Daartegenover staat ook een positief resultaat, omdat met name door de autonome groei het verwachte toekomstige resultaat van Vastgoed verbetert met circa € 20 miljoen. Deze verbetering zal de eerdere genoemde negatieve ontwikkelingen vermoedelijk grotendeels nivelleren. In de MPV-2009 zullen de effecten van alle ontwikkelingen integraal worden verwerkt.

Artikel delen:
Reacties 5
  1. dat dit een van de mooie projecten is waar ze in Zwolle meebezig zijn, ondanks dee kredietcrisis. Het is in het echt trouwens nog niet helemaal af hoor. dat ding rechts bij de rotonde is nu een diepe put. Ik denk de toekomstige parkeergarage….


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.