Deltion het beste in techniekopleidingen

Zwolle – Het Deltion College scoort het beste binnen het MBO-ambitie programma van het landelijk Platform Bèta Techniek. Het platform is door de overheid in het leven geroepen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici. Met het programma ‘Ambitie’ dagen zij vmbo en mbo uit om het bètatechnisch onderwijs aantrekkelijk te maken en te laten aansluiten op de leefwereld van jongeren. Deltion College scoort hoog in het onderzoek op onder andere het aantal vrouwelijke studenten en het aantal niveau 4 studenten binnen de technische opleidingen.

Het Platform Bèta Techniek heeft onderzoek verricht onder 27 regionale opleidingscentra hierin kwam naar voren dat een groot aantal studenten binnen het Deltion College een techniek opleiding volgt, dit is met 26,9% ruim een kwart van alle studenten. Hiervan groeit het aandeel vrouwelijke studenten, het aantal van 13.7% ligt boven het landelijke gemiddelde. Studenten zijn positief over de aansluiting van de theorie bij de praktijk. Bijna de helft van de techniekstudenten (48.4%) volgt een opleiding op niveau 4, in het onderzoek ligt dit gemiddelde op 35,1%.

Het Deltion College is een Regionaal OpleidingenCentrum (ROC) en biedt meer dan 400 opleidingstrajecten aan in verschillende sectoren. Deltion creëert hiermee een onderwijsplek voor leerlingen afkomstig uit de wijde omgeving van Zwolle. Deltion biedt een uitdagende en veilige leeromgeving. Er is ruimte voor persoonlijk contact, goede begeleiding en individuele aandacht. Praktijkgericht onderwijs vormt het uitgangspunt.

Artikel delen: